บอร์ดการบินไทยเลือกจรัมพรนั่งผอ.ดีดี

บอร์ดการบินไทยเลือกจรัมพรนั่งผอ.ดีดี
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

มติบอร์ดการบินไทย เลือก 'จรัมพร' นั่งดีดี คาด เข้าทำงานได้เดือน ธ.ค. นี้ หวังร่วมทำแผนฟื้นฟูธุรกิจ ขณะผลประกอบการปีนี้ตามเป้า

นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม รักษาการประธานคณะกรรมการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการการบินไทยมีมติที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบว่า นายจรัมพร โชติกเสถียร เป็นผู้ที่เหมาะสมจะดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (ดีดี) จากการคัดเลือกตัวแทนผู้สมัครทั้งหมด 4 คน โดยที่ประชุมมีความเห็นว่า นายจรัมพร เคยเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานในตำแหน่งระดับสูง โดยเฉพาะการทำงานทางด้านระบบเทคโนโลยีและปฏิรูปองค์กร   

ทั้งนี้ กระบวนการต่อไปจะต้องมีการเจรจาเรื่องค่าตอบแทนกับ นายจรัมพร และเมื่อตกลงค่าตอบแทนเรียบร้อย จะเข้าสู่การเสนอชื่อไปยังสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และกระทรวงการคลังต่อไป

อย่างไรก็ตาม คาดว่าดีดีคนใหม่เข้ามาทำงานภายในเดือน ธ.ค. นี้ และมีความคาดหวังอยากให้ดีดีคนใหม่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนฟื้นฟูของการบินไทย เนื่องจากมีจุดแข็งในประสบการณ์การทำงานเรื่องการวางระบบเทคโนโลยีและการปฏิรูปองค์กรเข้ามาแก้ไขปัญหาการบริการงานของการบินไทย เพราะในปัจจุบัน การแข่งขันทางด้านสายการบินต้นทุนต่ำอยู่ในระดับสูงและการแข่งขันทางด้านสายการบินต่างประเทศก็มีกลุ่มจากตะวันออกกลางเข้ามาแข่งขัน

สำหรับผลประกอบการของการบินไทยตามแผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย ขณะนี้ จากการประเมินในเบื้องต้น คาดว่าผลประกอบการในปีนี้น่าจะได้ใกล้เคียงกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ว่าจะลดรายจ่ายให้ได้ 4,000 ล้านบาท และเพิ่มรายได้ให้มากขึ้นอีก 3,000 ล้านบาท และในช่วง 2 เดือนสุดท้ายของไตรมาส 4 ปีนี้ ทางฝ่ายบริหารจำเป็นจะต้องเร่งเพิ่มยอดขายให้ได้มากขึ้น เนื่องจากเศรษฐกิจในทวีปยุโรปยังไม่ฟื้นตัวอย่างเต็มที่และทำให้นักท่องเที่ยวมาน้อยลง

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!