กสทช.ขยายเวลาชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทีวีธุรกิจต่างชาติ

กสทช.ขยายเวลาชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทีวีธุรกิจต่างชาติ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

'ฐากร' เผย มติที่ประชุม กสทช. เห็นชอบร่างประกาศ กสทช. ขยายเวลาชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทีวีธุรกิจต่างชาติ ออกไป 1 ปี

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ เลขาธิการ กสทช. เปิดเผยว่า ที่ประชุมของ กสทช. ยังได้มีมติเห็นชอบร่าง ประกาศ กสทช. เรื่อง การกำหนดลักษณะและมาตรการกำกับดูแลการควบรวมกิจการ การถือหุ้นไขว้ และการครอบงำกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ... ฉบับปรับปรุงภายหลังการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ซึ่งได้เปิดรับฟังความคิดที่ผ่านมา โดยวัตถุประสงค์ในการจัดทำประกาศเพื่อเป็นการกำหนดลักษณะและมาตรการกำกับดูแลการควบรวมกิจการ การถือหุ้นไขว้ และการครอบงำกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ อันจะมีผลอันก่อให้เกิดการผูกขาด ลด หรือจำกัดการแข่งขันในการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

นอกจากนี้ ที่ประชุม กสทช. ได้มีมติให้นำเรื่องการขอขยายเวลาชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ 24 ช่อง ออกไป 1 ปี

พร้อมกันนี้ ที่ประชุม กสทช. ได้มีมติเห็นชอบในหลักการเรื่องการปรับโครงสร้างเงินเดือนของสำนักงาน กสทช. โดยจะมีการปรับลดกรอบโครงสร้างเงินเดือนในส่วนของผู้บริหารสำนักงาน กสทช. ตั้งแต่รองเลขาธิการ ผู้อำนวยการสำนักลงจากเดิม และให้เพิ่มกรอบโครงสร้างเงินเดือนให้กับพนักงานในระดับปฏิบัติการ หรือชั้นผู้น้อย ให้เพิ่มขึ้น

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!