มูลค่าซื้อขายหุ้นวันนี้ ต่างชาติขาย2.1พันล.

พอร์ตลงทุนตลาดหลักทรัพย์ฯแยกตามประเภทนักลงทุน ณ วันที่ 15 ธ.ค. 2554 (หน่วย: ล้านบาท)   นักลงทุน                 ซื้อ                           ขาย                         สุทธิ สถาบัน                  2,323.07                2,421.66                -98.58 บัญชีบล.               4,480.20                4,536.30                -56.10 ต่างประเทศ          4,557.48                6,688.58                -2,131.09 ในประเทศ             13,904.20              11,618.42              2,285.78   มูลค่าการซื้อขายรวม 25,264.95 ล้านบาท

เรื่องล่าสุดของหมวด การลงทุน-หุ้น

ดูหมวด การลงทุน-หุ้น ทั้งหมด