ผลสำรวจSMEsแข่งขันด้านภาษาหลังเปิดAECไม่ได้

ผลสำรวจSMEsแข่งขันด้านภาษาหลังเปิดAECไม่ได้

ผลสำรวจSMEsแข่งขันด้านภาษาหลังเปิดAECไม่ได้
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

ผลสำรวจมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พบ SMEs ไทย ยังไม่สามารถแข่งขันได้ด้านภาษา หลังการเปิด AEC

ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดเผย ผลสำรวจผู้ประกอบธุรกิจ SMEs ต่อความพร้อมในการทำธุรกิจในประชาคมอาเซียนพบว่า ด้านที่มีความพร้อมมากที่สุดในการแข่งขัน 5 ด้าน คือ เทคโนโลยีสารสนเทศ มาตรฐานการผลิตเทคโนโลยีการผลิต ความสามารถของบุคลากรระดับบริหาร และความสามารถของบุคลากรระดับปฏิบัติการ ในขณะที่ด้านที่ผู้ประกอบการ SMEs ไทยยังไม่มีความพร้อมในการแข่งขันคือความสามารถในการใช้ภาษา กฎระเบียบเกี่ยวกับทำการธุรกิจใน
อาเซียน การเข้าถึงแหล่งทุนสำหรับการทำตลาดและการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งจะต้องมีการพัฒนาให้ได้อย่างต่อเนื่องเพื่อการแข่งขันที่ดีขึ้นในอนาคต

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook