ทางหลวงชนบทรองรับจร.สู่สนามบินแม่ฟ้าหลวง

ทางหลวงชนบทรองรับจร.สู่สนามบินแม่ฟ้าหลวง
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ทางหลวงชนบท รองรับการจราจรเข้าสู่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง/ ท่าเรือเชียงแสน คาดถนนสายเชื่อม จ3-วงแหวนตะวันตก (ตอนที่ 1) เสร็จปลายปี 58

นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี อธิบดีกรมทางหลวงชนบท รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ได้ดำเนินการก่อสร้างถนนสายเชื่อม จ3-วงแหวนตะวันตก (ตอนที่ 1) โดยลักษณะการก่อสร้างจะแยกออกเป็น 2 ส่วน คือ งานก่อสร้างถนนและงานก่อสร้างทางลอด (Underpass) โดยมีจุดเริ่มต้นของถนนโครงการฯ เริ่มจากถนน จ3 หรือถนนเวียงบูรพา บริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย แนวถนนโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายถนนเดิมช่วงด้านหน้าท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง จากนั้นแนว
ถนนโครงการเป็นถนนตัดใหม่ ตัดผ่านบ้านป่ากุ๊ก บ้านป่าห้า ไปทางเหนือ สิ้นสุดโครงการบรรจบเชื่อมกับทางหลวงหมายเลข 1209 บริเวณ กม. ที่ 2+833 และงานก่อสร้างทางลอดตามแนวถนนโครงการ ช่วง กม. ที่ 3+052 ถึง กม. ที่ 3+565 บริเวณทางเข้าท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย รวมระยะทาง 9.181 กิโลเมตร โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 733.931 ล้านบาท คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณปลายปี 2558

ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเมืองเชียงราย รองรับการจราจรและการขนส่งที่มุ่งสู่สนามบินนานาชาติแม่ฟ้าหลวง/ ท่าเรือเชียงแสน และเชื่อมโยงกับแนวถนนวงแหวนด้านทิศตะวันตกของกรมทางหลวงในอนาคตกับถนนเลี่ยงเมืองฝั่งตะวันออกเข้าด้วยกัน เชื่อมโยงระบบโครงข่ายการคมนาคมของจังหวัดเชียงรายให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม โครงการดังกล่าวได้มีการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!