พาณิชย์ ส่งเสริมการค้าชายแดนไทย-เมียนมาร์

พาณิชย์ ส่งเสริมการค้าชายแดนไทย-เมียนมาร์
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงพาณิชย์ เน้นส่งเสริมการค้าชายแดน ไทย-เมียนมาร์ ตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการค้าปีหน้า อีก 20%

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในปี 2558 ที่
กระทรวงพาณิชย์ จะเน้นการทำตลาดอาเซียนเป็นหลัก และเมียนมาร์ถือเป็นตลาดที่สำคัญ ทางกรมฯ จัดทำแผนยุทธศาสตร์สำหรับตลาดเมียนมาร์ โดยจะมุ่งส่งเสริมการค้าชายแดน ตามนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด ส่งเสริมการลงทุนในธุรกิจก่อสร้าง การส่งออกวัสดุก่อสร้าง สินค้าอุปโภคบริโภค ธุรกิจบริการแฟรนไชส์ โดยในภาพรวมคาดว่า ในปี 2558 นี้ จะขยายตัวร้อยละ 20 หรือ มีมูลค่า 5,455 ล้านเหรียญสหรัฐ และในระหว่างนี้ จนถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน ทางกรมฯ จะเปิดรับผู้ประกอบการ ผู้ส่งออก 250 ราย เพื่อเข้าร่วมงานไทยแลนด์ วีค 2015 ณ กรุงย่างกุ้ง โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 14 - 18 มกราคม 2558 เพื่อเผยแพร่สินค้าไทย ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น