ชวลิตเดินหน้าจ่ายเงินช่วยเหลือชาวสวนยาง

ชวลิตเดินหน้าจ่ายเงินช่วยเหลือชาวสวนยาง
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

'ชวลิต' เผย 1 พ.ย. - 15 ธ.ค. 57 ลงทะเบียนจ่ายเงินช่วยเหลือชาวสวนยาง หลัง ครม. เห็นชอบกรอบวงเงิน คาดแล้วเสร็จ ภายใน 6 เดือน

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวเกษตรกรสวนยางพารา ภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาเห็นชอบอนุมัติกรอบวงเงินตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอโดยระบุว่า ทางกระทรวงฯ ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรรับขึ้นทะเบียนชาวสวนยางตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. - 15 ธ.ค. 2557 เพื่อขอรับเงินช่วยเหลือ

ทั้งนี้ ขั้นตอนภายหลังจากที่ได้มีการขึ้นทะเบียนจะมีคณะกรรมการในพื้นที่ระดับอำเภอ ตำบล แยกเป็น 2 กลุ่ม คือเกษตรที่เคยได้รับและมีทะเบียนเก่าแล้วและเกษตรรายใหม่ที่เพิ่งเปิดกรีด โดยทั้ง 2 กลุ่มนี้ จะทยอยดำเนินการจ่ายควบคู่กันไปแต่ต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ

อย่างไรก็ตาม หากเกษตรชาวสวนยางรายใดที่ไม่สามารถมาขึ้นทะเบียนไว้ได้ตามกำหนดกรอบระยะเวลาดังกล่าว ก็อาจจะมีการพิจารณาขยายกรอบเวลา ซึ่งเป็นอำนาจรัฐมนตรีที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม โดยในรอบโครงการได้มีการคาดการณ์ไว้ว่าจะต้องดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 6 เดือน