ทีดีอาร์ไอ แนะรัฐบาลบริจาคข้าวในสต๊อก

ทีดีอาร์ไอ แนะรัฐบาลบริจาคข้าวในสต๊อก
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ทีดีอาร์ไอ แนะรัฐบาลบริจาคข้าวในสต๊อกโครงการจำนำ และกำจัดข้าวเสื่อมสภาพทิ้ง เพื่อลดภาระค่าจัดเก็บข้าว

ในงานสัมมนาสาธารณะ "สู่แนวคิดใหม่ของนโยบายอุดหนุนภาคการเกษตร บทเรียนจากนโนบายจำนำข้าว" ที่สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือ ทีดีอาร์ไอ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดขึ้นว่า มีการใช้เงินในโครงการไปกว่า 985,000 ล้านบาท ซื้อข้าว 54.4 ล้านตัน ขาดทุนถึง 540,000 ล้านบาท และเมื่อรวมกับการตรวจสต๊อกข้าว ที่พบว่าร้อยละ 80 ไม่ผ่านมาตรฐาน จะขาดทุนถึง 660,000 ล้านบาท หากใช้เวลาในการระบายข้าวนานถึง 10 ปี จะทำให้ขาดทุนเพิ่มเป็น 960,000 ล้านบาท ในจำนวนนี้มีมูลค่าการทุจริตระบายข้าวอยู่กว่า 110,000 ล้านบาท

โดย นายนิพนธ์ พัวพงศกร นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย กล่าว อยากให้รัฐบาลทุกรัฐบาลยุติการใช้นโยบายรับจำนำข้าวโดยสิ้นเชิง เพราะเห็นว่าแม้ชาวนาจะได้ประโยชน์จากโครงการนี้ แต่ความเสียหายที่ได้รับมีมากกว่า ซึ่งแนวทางการช่วยเหลือชาวนาที่เหมาะสม ควรเน้นช่วยชาวนาเฉพาะกลุ่มที่ไม่มีศักยภาพในการช่วยเหลือตัวเองได้ ซึ่งต้องมีการปรับโครงสร้างภาคการเกษตร ที่ไม่แทรกแซงราคาสินค้าเกษตร และบริหารสต๊อกข้าวของรัฐบาลด้วยการนำข้าวไปบริจาคให้กับองค์การอาหารโลก ส่วนที่เป็นข้าวเสื่อมสภาพให้นำไปกำจัดทิ้ง เพื่อลดภาระค่าจัดเก็บข้าวในโกดัง