สรท.จี้รบ.ทำแผนกระตุ้นศก.ดึงGDP58เกิน3%

สรท.จี้รบ.ทำแผนกระตุ้นศก.ดึงGDP58เกิน3%

สรท.จี้รบ.ทำแผนกระตุ้นศก.ดึงGDP58เกิน3%
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

สภาผู้ส่งออก จี้รัฐบาล ทำแผนกระตุ้น ศก.ชัดเจน ดึง GDP ปี 58 โตเกิน 3% แนะปฏิรูปการค้า ขยายตลาดดันส่งออก

นายนพพร เทพสิทธา ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย หรือ สภาผู้ส่งออก (สรท.) เปิดเผยกับ สำนักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น.ว่า ในปี 2558 รัฐบาลจะต้องมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ชัดเจน เพื่อเป็นตัวขับเคลื่อนอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ที่สำคัญ รวมถึงการเร่งอัดงบลงทุนของภาครัฐ การท่องเที่ยว การใช้จ่ายในประเทศ ซึ่งหากสามารถดำเนินการได้เป็นไปตามขั้นตอน มองว่าจะทำให้จีดีพี ในปีหน้า เติบโตเกินร้อยละ 3 ได้ ส่วนการส่งออกที่สภาผู้ส่งออก คาดว่า ในปีหน้าจะเติบโตประมาณร้อยละ 2.5 นั้น จะเป็นส่วนช่วยให้จีดีพี เติบโตไม่มากนัก ซึ่งในขณะนี้การส่งออกที่มีปัญหาจากเศรษฐกิจโลกชะลอ รัฐบาลจำเป็นต้องเร่งเจรจาการค้า ขยายการส่งออก ไปยังกลุ่ม BRICS ประกอบด้วย บราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน และแอฟริกาใต้ แต่ทั้งนี้จะต้องรักษาประเทศคู่ค้าในกลุ่มตลาดอาเซียน รวมถึงการค้าชายแดน ซึ่งมองว่า เมื่อเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จะเป็นโอกาสการค้าของไทย แต่ทั้งนี้ หากไทยไม่พัฒนาศักยภาพ ไม่มีดำเนินการปฏิรูปแผนการค้า ปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนอย่างจริงจัง จะทำให้ประเทศ
เพื่อนบ้านแซงหน้าไทยได้

นอกจากนี้ นายนพพร มองว่า แผนกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่มีอยู่ขณะนี้ยังเป็นแผนระยะสั้น ในการกระตุ้นเศรษฐกิจ เอกชน จึงยังมีความเป็นห่วงต้องการเห็นมาตรการระยะยาวที่ชัดเจน โดยเฉพาะการกระตุ้นนโยบายด้านอาหาร สินค้าเกษตร ซึ่งมาตรการต่าง ๆ รัฐบาลจะต้องไม่มีการเข้ามาแทรกแซงกลไกตลาด เพียงแต่ต้องคอยสนับสนุนและกระตุ้นตลาด

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook