ธีระชัยมองแผนรัฐช่วยดันศก.แนะดึงเอกชนลงทุนเพิ่ม

ธีระชัยมองแผนรัฐช่วยดันศก.แนะดึงเอกชนลงทุนเพิ่ม

ธีระชัยมองแผนรัฐช่วยดันศก.แนะดึงเอกชนลงทุนเพิ่ม
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

อดีต รมว.คลัง 'ธีระชัย' มองนโยบายรัฐเป็นสิ่งจำเป็นช่วยดันเศรษฐกิจ แนะกระตุ้นเอกชนลงทุนเพิ่มขึ้น พร้อมก่อสร้างสาธารณูปโภคให้เกษตรกรระยะยาว

นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยกับสำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ว่า การดำเนินการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลในขณะนี้ถือเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้เศรษฐกิจไทยในระยะยาวไม่ประสบปัญหา หลังจากเศรษฐกิจโลกในขณะนี้มีการฟื้นตัวช้าและชะลอลง โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น และจีน โดยส่วนตัวมองว่า แผนดำเนินการของรัฐบาลในส่วนของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม เช่น รถไฟรางคู่ การพัฒนาการขนส่งทางน้ำ จะช่วยลดต้นทุนให้ผู้ประกอบการภาคเอกชน รวมทั้งในระยะยาวสามารถเปิดการเชื่อมโยงขนส่งสินค้าข้ามประเทศ ซึ่งประชาชนควรให้การสนับสนุน ขณะที่มาตรการลดต้นทุนด้านปัจจัยการผลิตของเกษตรกรทั้งชาวนาและชาวสวนยาง จะส่งผลให้เม็ดเงินลงไปสู่ระดับรากหญ้า เกิดการหมุนเวียน แต่ทั้งนี้ในระยะยาวภาครัฐควรนำงบประมาณลงไปใช้การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หรือระบบสาธารณูโภค อาทิ การก่อสร้างแหล่งน้ำชุมชน โกดัง หรือโรงสีชุมชน เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลกระตุ้นเศรษฐกิจและเกิดประโยชน์เช่นเดียวกัน

นอกจากนี้ นายธีระชัย กล่าวว่า สำหรับภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปีนี้คงหวังตัวเลขการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้ไม่มากนัก หลังประสบปัญหาทางการเมืองช่วงต้นปีที่ผ่านมา และภาคเอกชนเริ่มคลายกังวลในช่วงไตรมาสที่ 3 และ 4 ทำให้การใช้จ่ายยังไม่เต็มที่ ดังนั้นมองว่า ภาครัฐควรกระตุ้นธุรกิจภาคเอกชนให้เกิดการลงทุนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ดี

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook