รมว.แรงงาน ย้ำคนไทยต้องมีงานทำ

รมว.แรงงาน ย้ำคนไทยต้องมีงานทำ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ย้ำคนไทยต้องมีงานทำ ขอให้แรงงานต่าวด้าวเท่าที่จำเป็น สั่งทุกหน่วยงานช่วยกันแก้ไขปัญหาอุปสรรค

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ได้สั่งให้ทุกหน่วยงานช่วยกันทำงานให้เกิดความชัดเจนเป็นรูปธรรม ช่วยกันแก้ไขปัญหาอุปสรรค และอยากเห็นการใช้แรงงานต่างด้าวเท่าที่พอเพียง ที่สำคัญในการทำงานให้มีการใช้ดุลยพินิจให้น้อยที่สุดเพื่อป้องกันเจ้าหน้าที่แสวงหาความไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ การทำงานจะยึดตามนโยบายรัฐบาล 3 ประการ คือ การทำให้คนไทยทุกคนมีงานทำ การจัดระบบแรงงานต่างด้าวในประเทศให้ถูกต้องตามกฎหมาย และการบริหารราชการแผ่นดินให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส โดยตั้งเป้าหมายให้กระทรวงแรงงานเป็นที่พึ่งของประชาชน ซึ่งหากบุคคลใดไม่มีงานทำ ให้มาหากระทรวงแรงงาน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวอีกว่า นายกรัฐมนตรี ได้กำชับกระทรวงแรงงาน 3 เรื่อง คือให้มีการติดตามการเผยแพร่เรื่องแรงงานประมงทางเว็บไซต์ หากเป็นเรื่องไม่จริงบิดเบือนจะต้องมีการชี้แจงข้อเท็จจริง แต่หากเป็นเรื่องที่ดีให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำไปขยายผล รวมถึงเรื่องของการกินหัวคิวซึ่งได้รับรายงานเข้ามาขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงไปตรวจสอบให้เรียบร้อย และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกระทรวงแรงงานดูแลปัญหาเด็กบนเกาะสมุยที่วิ่งขายของเพราะทำให้สังคมมองไม่ดี ส่งผลต่อภาพลักษณ์การใช้แรงงานเด็ก
ในสายตาของชาวต่างชาติ อย่างไรก็ตาม ทุกฝ่ายต้องคิดหาวิธีแบบบูรณาการในการจะได้มาของวิธีการทำงานที่ดีที่สุดว่าควรทำอย่างไร

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!