คค.เร่งแก้กฎหมายก่อนเสนอ สนช. พิจารณา

คค.เร่งแก้กฎหมายก่อนเสนอ สนช. พิจารณา
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

'พล.อ.อ.ประจิน' รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ชี้เร่งแก้กฎหมายที่เกี่ยวกับคมนาคม ก่อนเสนอ สนช. พิจารณา

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังหารือร่วมกับคณะกรรมการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ว่า ในการหารือในวันนี้เป็นประเด็นที่เคยชี้แจงตามกรอบยุทธศาสตร์ 4 เป้าหมาย 5 แผนงาน และครอบคลุมในส่วนของปัญหาจราจรในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ระบบราง ทางถนน อากาศ และทางน้ำ โดยเฉพาะในประเด็นของประชาชนที่ได้รับผลกระทบเป็นพิเศษ เช่น การเวนคืน การให้ค่าตอบแทนฯ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนและจะต้องให้ความเป็นธรรม รวมถึงประเด็นในด้านกฎหมายที่ยังมีการดำเนินการคั่งค้างอยู่ โดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องการบิน เกี่ยวข้องกับประเพณีและวัฒนธรรม เช่น การปล่อยโคมลอย บั้งไฟ เป็นต้น ซึ่งจะพยายามไม่ให้กระทบกับประชาชนและการสืบสานต่อประเพณี

นอกนี้ในส่วนของกฎหมายหลายฉบับที่ค้างอยู่ทางกระทรวงคมนาคมจะเร่งดำเนินงานเเละนำเสนอตามขั้นตอนเพื่อเร่งนำเสนอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณา