ประจินสั่งร.ฟ.ท.เร่งสรุปแผนฟื้นฟูก่อนเข้าซูเปอร์บอร์ด

ประจินสั่งร.ฟ.ท.เร่งสรุปแผนฟื้นฟูก่อนเข้าซูเปอร์บอร์ด
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

'พล.อ.อ.ประจิน' สั่งการรถไฟแห่งประเทศ เร่งสรุปแผนฟื้นฟู พร้อมจัดทำยุทธศาสตร์ 3 ด้าน ก่อนเสนอซูเปอร์บอร์ด

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยหลังการหารือกับการรถไฟแห่งประเทศ (ร.ฟ.ท.) เพื่อสรุปแนวทางการแก้ไขปัญหาของ ร.ฟ.ท. ว่า ได้สั่งการให้ ร.ฟ.ท. กลับไปจัดทำแผนยุทธศาสตร์องค์กรและแก้ไขบางประเด็นในแผนฟื้นฟูเพื่อนำกลับมาเสนอต่อกระทรวงคมนาคมอีกครั้งในวันที่ 4 พฤศจิกายน นี้ เนื่องจากแผนดำเนินงานที่มีอยู่ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจน จากนั้นกระทรวงคมนาคมจะเร่งพิจารณาแผนให้เสร็จภายในวันเดียว ก่อนจะนำให้คณะกรรรมการตรวจสอบและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) และคณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ (คนร.) หรือ ซูเปอร์ พิจารณาต่อไป

อย่างไรก็ตาม สำหรับแผนฟื้นฟู ร.ฟ.ท. มีเรื่องที่ต้องแก้ไขรวม 6 ประเด็น ประเด็นสำคัญคือ ร.ฟ.ท. ต้องจัดตั้งกลไกในการบริหารจัดการภาระค่าใช้จ่ายด้านบำเหน็จบำนาญให้มีมาตรฐาน ด้วยการจัดตั้งกองทุน หรือองค์กรมาดูแล รวมถึงต้องมีความชัดเจนเรื่องการบริหารจัดการรถไฟฟ้าสายสีแดง เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ นอกจากนี้ ร.ฟ.ท. ต้องรวบรวมข้อมูลทรัพย์สินและหนี้เพื่อนำไปเจรจาลดภาระหนี้สินกับกระทรวงการคลัง พร้อมทั้งจัดทำยุทธศาสตร์ใหม่ใน 3 ด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการภายในองค์กร การลดหนี้สินจำนวนเกือบแสนล้านบาท และการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานระบบราง

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!