บาดตาเซียน : 20/03/2012 นี่ก็อีกหนึ่งหุ้น ที่เคยขึ้นจนประทับใจ ... (GUNKUL)