คลังยันฐานะแกร่งมีเงินคงคลังเฉียด5แสนล้าน

คลังยันฐานะแกร่งมีเงินคงคลังเฉียด5แสนล้าน

คลังยันฐานะแกร่งมีเงินคงคลังเฉียด5แสนล้าน
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

กระทรวงการคลัง ยัน ฐานะแกร่ง มีเงินคงคลังเฉียด 5 แสนล้าน เร่งรัดเบิกจ่ายงบตามเป้าหนุนเศรษฐกิจ

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงข่าวฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดประจำปีงบประมาณ 2557 (ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557) ว่า รัฐบาลมีรายได้นำส่งคลังทั้งสิ้น 2,070,018 ล้านบาท ต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 93,451 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.3 มีสาเหตุหลักจากภาษีสรรพสามิตรถยนต์ที่จัดเก็บได้ต่ำกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้ว ขณะที่การเบิกจ่ายเงินงบประมาณมีจำนวนทั้งสิ้น 2,459,990 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 57,509 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.4 ทำให้ดุลเงินงบประมาณขาดดุล 389,972 ล้านบาท เมื่อรวมกับดุลเงินนอกงบประมาณที่เกินดุล 30,666 ล้านบาท ส่งผลให้รัฐบาลขาดดุลเงินสดรวม 359,306 ล้านบาท โดยรัฐบาลได้กู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุล 250,000 ล้านบาท ทำให้ดุลเงินสดหลังกู้ขาดดุลทั้งสิ้น 109,306 ล้านบาท และเงินคงคลัง ณ สิ้นปีงบประมาณ 2557 มีจำนวนทั้งสิ้น 495,746 ล้านบาท ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการดำเนินนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ทั้งนี้ กระทรวงการคลังจะเร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งเบิกจ่ายงบประมาณปี 2558 ให้เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งจะช่วยให้เศรษฐกิจไทยสามารถขยายตัวอย่างต่อเนื่องตามที่คาดการณ์ไว้

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook