คกก.RCEPเร่งถกวาระสำคัญทางการค้าปลายต.ค.

คกก.RCEPเร่งถกวาระสำคัญทางการค้าปลายต.ค.

คกก.RCEPเร่งถกวาระสำคัญทางการค้าปลายต.ค.
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

คณะกรรมการ RCEP เร่งหารือประเด็นติดค้างสำคัญ ปลายเดือนตุลาคมนี้ หารูปแบบเปิดตลาดการค้าสินค้า การค้าบริการ และการลงทุน

นายธวัชชัย  โสภาเสถียรพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า จากผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจ RCEP ครั้งที่ 2 เมื่อช่วงเดือนสิงหาคม ที่ผ่านมา รัฐมนตรีได้เร่งให้เจ้าหน้าที่สรุปหาท่าทีร่วมกันในประเด็นติดค้างสำคัญ ด้านรูปแบบการเปิดตลาดการค้าสินค้า การค้าบริการ และการลงทุน คณะกรรมการเจรจาการค้า RCEP จึงกำหนดให้มีการประชุมเพิ่มเติมระหว่างวันที่ 27-28 ตุลาคม 2557 ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อหาข้อสรุปให้แล้วเสร็จก่อน การประชุมคณะกรรมการเจรจาการค้า RCEP (RCEP-TNC) ครั้งที่ 6 ที่จะมีขึ้นช่วงต้นเดือนธันวาคม 2557 ณ ประเทศอินเดีย โดยประเด็นที่จะหารือในการประชุมครั้งนี้ คือการค้าสินค้า การค้าบริการ การลงทุน และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยในประเด็นด้านการค้าสินค้า พยายามหาข้อสรุปให้ได้ว่ารูปแบบของการเปิดเสรีสินค้าสำหรับยื่นข้อเสนอยกเลิกภาษีนำเข้าในกลุ่มแรกจะเป็นอย่างไร การเปิดตลาดในกรอบ RCEP ได้ดีกว่าความตกลง FTA ที่อาเซียนกับคู่เจรจามีอยู่ในปัจจุบัน 5 ฉบับ

ในด้านการค้าบริการ พยายามหาข้อสรุปให้ได้ว่ารูปแบบการเปิดตลาดการค้าบริการในรูปแบบใดที่จะเหมาะสมกับประเทศสมาชิก RCEP โดยมีการนำเสนอรูปแบบการเปิดตลาดหลายรูปแบบ

สำหรับการลงทุน ที่ประชุมยังไม่มีท่าทีร่วมกันถึงรูปแบบการเปิดตลาดการลงทุนที่ใช้แนวทางการเปิดตลาดที่ระบุสาขาและมาตรการที่ไม่ต้องการเปิดเสรีลงไปในตารางข้อผูกพัน ซึ่งเป็นแนวทางที่ยอมรับในทุกความตกลงการค้าเสรีอาเซียนกับคู่เจรจา

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook