คค.จัดสัมมนาการประสานความร่วมมือสื่อ

คค.จัดสัมมนาการประสานความร่วมมือสื่อ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

คมนาคมจัดสัมมนาการประสานความร่วมมือระหว่างกระทรวงคมนาคมและสื่อมวลชน

กระทรวงคมนาคมจัด สัมมนา เรื่อง "การประสานความร่วมมือระหว่างกระทรวงคมนาคมและสื่อมวลชน" ณ โรงแรม The Bloom By TV Pool อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา พร้อมทั้งร่วมทำบุญถวายสังฆทานพระสงฆ์ วัดนิเทศธรรมรสาราม และมอบเงินพร้อมอุปกรณ์การเรียนแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านโนนกระโดน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยมี พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน โดย นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม และบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง แนวโน้วเศรษฐกิจและแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย โดย นายอาคม
เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในฐานะเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

อย่างไรก็ตาม การสัมมนาในวันนี้ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 เรื่อง มุมมองของสื่อมวลชนกับการบริการขนส่งสาธารณะ โดยมี นายสมศักดิ์ ห่มม่วง ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางน้ำ เป็นหัวหน้ากลุ่ม และกลุ่มที่ 2 เรื่องบทบาทของสื่อมวลชนกับความมั่นคง โดยมี นายสิรภพ จึงสมาน ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางบก เป็นหัวหน้ากลุ่ม