ปลัดพณ.มั่นใจแผนช่วยชาวนาดันราคาข้าวได้

ปลัดพณ.มั่นใจแผนช่วยชาวนาดันราคาข้าวได้

ปลัดพณ.มั่นใจแผนช่วยชาวนาดันราคาข้าวได้
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

ปลัดพาณิชย์ เผย มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาตามแผนงานของกระทรวง จะผลักดันราคาข้าวได้

น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยผลการประชุมติดตามผลการดำเนินงานกระทรวงพาณิชย์ โดยมีผู้บริหารระดับสูงกระทรวงพาณิชย์ร่วมด้วย ว่า ได้มีการทบทวนมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรเชิงรุก โดยการรักษาระดับราคาสินค้าเกษตรที่รัฐมนตรีต้องการให้ราคาข้าวเปลือกเจ้าอยู่ที่ 8,500 บาท/ตัน ข้าวเปลือกหอมมะลิ 16,500 บาท และข้าวเปลือกเหนียว 13,500 บาท ซึ่งจะมีการผลักดันการส่งออกแบบจีทูจี การส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ ในตะวันออกกลาง และ แอฟริกาใต้

นอกจากนี้ จะมีการเสนอต่อคณะกรรมการนโนบายบริหารจัดการข้าว หรือ นบข. ในการขอขยายวงเงินกู้ให้กับชาวนา เพื่อชะลอการขายข้าว จาก ร้อยละ 80 ของมูลค่าข้าว เป็น ร้อยละ 90 โดยคิดดอกเบี้ย 0% เป็นเวลา 4 เดือน และการให้โรงสีรับซื้อข้าวโดยตรงจากเกษตรกร ในราคานำตลาด ตันละ 200 บาท ซึ่งเชื่อว่ามาตรการทั้งหมดจะสามารถรักษาระดับราคาข้าวได้

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook