พณ.สัมมนาพบทูตพาณิชย์พิชิตตลาดปตท.

พณ.สัมมนาพบทูตพาณิชย์พิชิตตลาดปตท.

พณ.สัมมนาพบทูตพาณิชย์พิชิตตลาดปตท.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงพาณิชย์ จัดสัมมนา 'พบทูตพาณิชย์พิชิตตลาดต่างประเทศ' วันนี้ ให้ความรู้ผู้ประกอบการ ที่อาคารสถาบันองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ

ในวันนี้ทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดการสัมมนา "พบทูตพาณิชย์พิชิตตลาดต่างประเทศ" ณ อาคารสถาบันองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ ถนนรัชดาฯ โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หรือ ทูตพาณิชย์จาก 51 สำนักงาน เป็นวิทยากรพิเศษร่วมบรรยาย แบ่งเป็น 10 ตลาดสำคัญ อาทิ ตลาดอาเซียน เอเชียตะวันออก จีน เอเชียใต้ อเมริกาเหนือ ลาตินอเมริกา ยุโรป รัสเซีย แอฟริกา และตะวันออกกลาง ซึ่งมั่นใจว่าจะทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ที่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการธุรกิจในแต่ละตลาด ได้สอบถามข้อสงสัยและข้อแนะนำในการทำการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งเป็นเวทีให้ผู้ประกอบการได้รับทราบสถานการณ์การส่งออก แนวโน้มด้านการตลาด กฎระเบียบการค้า ข้อกีดกันทางการค้าที่เกี่ยวกับภาษีและไม่ใช่ภาษี ที่จะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพทางการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย