ยงยุทธชี้วิทยาศาสตร์องค์ประกอบหลักพัฒนาชาติ

ยงยุทธชี้วิทยาศาสตร์องค์ประกอบหลักพัฒนาชาติ

ยงยุทธชี้วิทยาศาสตร์องค์ประกอบหลักพัฒนาชาติ
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

รองนายกฯ ยงยุทธ ชี้ วิทยาศาสตร์ เป็นองค์ประกอบหลักพัฒนาประเทศ มั่นใจ ช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ำได้

นายยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ ปีที่ 56 ว่า วิทยาศาสตร์เป็นองค์ปรกอบสำคัญในการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านนโยบายพลังงาน ด้านนโยบายสิ่งแว้ดล้อม และด้านนโยบายด้านการศึกษา

ทั้งนี้ สิ่งสำคัญที่ช่วยสังคมไทยให้ดีขึ้นได้ คือ ต้องมีปัญญา ทรัพย์สมบัติ และธรรมาภิบาล ซึ่งต้องนำวิทยาศาสตร์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีความเป็นธรรม และปราศจากการคอร์รัปชัน

อย่างไรก็ตาม วิทยาศาสตร์ถือว่ามีบทบาทสำคัญต่อทุกคนในประเทศ ต้องมีการพัฒนาให้เกิดความทันสมัย และช่วยในเรื่องลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ ตามนโยบายของรัฐบาล

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook