ชาวนาชงอนันต์ ดาโลดม นั่งปธ.สมาพันธ์สมาคมฯ

ชาวนาชงอนันต์ ดาโลดม นั่งปธ.สมาพันธ์สมาคมฯ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ชาวนา 5 องค์กร เสนอชื่อ 'อนันต์ ดาโลดม' เป็นประธานสมาพันธ์สมาคมชาวนาแห่งประเทศไทยคนแรก

นายระวี รุ่งเรือง นายกสมาคมเครือข่ายชาวนาไทย เปิดเผย สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.ว่า ทางองค์กรชาวนา 5 องค์กร ได้รวมตัวจัดตั้งเป็นสมาพันธ์สมาคมชาวนาแห่งประเทศไทย เพื่อให้เกิดเอกภาพในการทำงาน โดยการประชุม วานนี้ ทางตัวแทนชาวนา 5 องค์กร เสนอชื่อ นายอนันต์ ดาโลดม นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย เป็นประธานสมาพันธ์คนแรก โดยทาง นายอนันต์ จะให้คำตอบว่าจะรับตำแหน่งหรือไม่ ในวันพุธที่ 22 ต.ค.นี้ อย่างไรก็ตาม การรวมตัวเป็นสมาพันธ์สมาคมชาวนาแห่งประเทศไทย จะทำให้องค์กรชาวนามีเอกภาพ สามารถขับเคลื่อนดูแลชาวนาทั่วประเทศได้ ซึ่งที่ผ่านมา มองว่าการให้ความช่วยเหลือ และการให้ข้อมูลของชาวนาไม่มีเอกภาพเท่าที่ควร โดยในวันนี้ ทางตัวแทนชาวนาจะเข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าวอย่างยั่งยืน ปี 2558 - 2562 ที่ รร.รามาการ์เด้นส์ ซึ่งทาง กรมการข้าว เป็นผู้จัดขึ้น