บอร์ด กนอ.ไฟเขียว6นิคมฯขยายพื้นที่เพิ่ม

บอร์ด กนอ.ไฟเขียว6นิคมฯขยายพื้นที่เพิ่ม
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

'วิฑูรย์' เผย บอร์ด กนอ. ไฟเขียว 6 นิคมฯ ขยายพื้นที่เพิ่ม 4,022 ไร่ เงินลงทุน 6,751 ล้านบาท เตรียมพร้อมนักลงทุนใช้ไทยเป็นฐานรับ

นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ประธานคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุม กนอ. เห็นชอบขยายพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมจำนวน 6 แห่ง รวมพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 4,022 ไร่ เงินลงทุนในการพัฒนา 6,751 ล้านบาท ส่วนใหญ่อยู่ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก อาทิ นิคมอุตสาหกรรมอมตะชิตี้ จังหวัดระยอง นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด แห่งที่ 2 จังหวัดชลบุรี นิคมอุตสาหกรรมอิสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) จังหวัดระยอง

ซึ่งเป็นการขยายพื้นที่เพื่อรองรับการขยายตัวของภาคการลงทุนในอนาคตที่คาดว่าจะเติบโตต่อเนื่อง เช่น กลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ และประกอบรถยนต์ อุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์-ไฟฟ้า เป็นต้น ซึ่งไทยจะเป็นฐานการผลิตเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ในปี 2558