บัณฑูร มอง GDP ปี 58 โต 4-5% แนะรัฐเร่งเบิกงบ

บัณฑูร มอง GDP ปี 58 โต 4-5% แนะรัฐเร่งเบิกงบ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

'บัณฑูร ล่ำซำ' ปาฐกถา ภาคการเงินกับการเติบโตอย่างยั่งยืนของเศรษฐกิจไทย โดยมองว่า GDP ปี 58 โต 4-5% แนะรัฐเร่งเบิกงบ

นายบัณฑูร ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย กล่าวในงานสัมมนาวิชาการธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557 ในหัวข้อ ภาคการเงินกับการเติบโตอย่างยั่งยืนของเศรษฐกิจไทย ว่า ภาคธุรกิจไทยควรจะสามารถเข้าถึงสินเชื่อได้อย่างทั่วถึง โดยเฉพาะสินเชื่อรายย่อยในระดับไมโครไฟแนนซ์ แต่การดำเนินงานของธนาคารพาณิชย์ไม่สามารถให้บริการในส่วนนั้นได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากมีข้อจำกัดหลายด้าน ทั้งยังมีความจำเป็นที่จะต้องประกอบกิจการที่สร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นซึ่งการเข้าไปลงทุนในไมโครไฟแนนซ์โดยไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้จะยิ่งเป็นภาระต่อต้นทุนค่าใช้จ่ายและความเสี่ยง ดังนั้น มองว่ารัฐควรต้องเข้ามามีบทบาทในการวางนโยบาย โดยให้ธนาคารรัฐเข้ามาดำเนินการในเรื่องนี้เป็นหลัก ซึ่งเชื่อว่าจะเข้าถึงประชาชนระดับล่างได้มากยิ่งขึ้น

ขณะที่ ภาวะเศรษฐกิจในปี 2558 มองว่า ท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่ชะลอลง แต่คาดว่าไทยจะสามารถเติบโตได้ระดับปานกลางที่ประมาณร้อยละ 4-5 ขณะที่การเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐล่าช้า เป็นโจทย์ที่รัฐบาลต้องดำเนินการแก้ไขอยู่แล้ว เพื่อเป็นแรงกระตุ้นการลงทุน ส่วนด้านการส่งออกต้องหาแนวทางในการขยายตลาดใหม่มากขึ้น แทนที่ตลาดยุโรปที่ซบเซา โดยเชื่อว่าตลาดจีนมีกำลังซื้อสูง แม้เศรษฐกิจจะชะลอตัวลงก็ตาม