กรมการค้าต่างประเทศจัดสัมมนากระตุ้นเอกชน

กรมการค้าต่างประเทศจัดสัมมนากระตุ้นเอกชน

กรมการค้าต่างประเทศจัดสัมมนากระตุ้นเอกชน
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

กรมการค้าต่างประเทศ จัดสัมมนา 'เสริมศักยภาพนักธุรกิจไทย ก่อนโค้งสุดท้าย AEC' หวังกระตุ้นให้เอกชน เกิดความตื่นตัวรับตลาดประเทศเพื่อนบ้าน

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการค้าการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน กรมการค้าต่างประเทศ จึงเห็นควรกระตุ้นให้เอกชนเกิดความตื่นตัวเห็นความสำคัญ และเตรียมพร้อมสำหรับตลาดประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้น จึงได้กำหนดจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “เสริมศักยภาพนักธุรกิจไทย ก่อนโค้งสุดท้าย AEC” ในวันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมอินโดจีน จังหวัดสระแก้ว พื้นที่การค้าชายแดนสำคัญ ซึ่งมีบทบาทในการส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทยในตลาดประเทศเพื่อนบ้าน เนื่องจากมีต้นทุนค่าขนส่งต่ำ และเป็นแหล่งระบายสินค้าของไทยจากจังหวัดต่างๆ ตลอดจนเป็นช่องทางในการหาวัตถุดิบเพื่อสนับสนุนการผลิตสินค้าใน
ประเทศ ซึ่งปัจจุบันการค้าการลงทุนระหว่างไทย กับประเทศเพื่อนบ้าน ได้ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยจังหวัดสระแก้ว เป็น 1 ใน 7 จังหวัดที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศกัมพูชา ในเขตจังหวัดบันเตียเมียนเจย ด้วยอาณาเขตที่ติดต่อกันเป็นแนวยาวถึง 165 กิโลเมตร จึงทำให้ประชาชนตามแนวชายแดน มีกิจกรรมค้าขายสินค้ากันมาโดยตลอด และถือได้ว่าจังหวัดสระแก้ว เป็นประตูการค้าที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งของการค้าชายแดน ซึ่งจะเห็นจากมูลค่าการค้าชายแดนที่มีมูลค่าสูงสุด และมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดอื่นๆ

ซึ่งการจัดสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการค้าการลงทุนให้แก่ผู้ประกอบการ สนับสนุนผู้ประกอบการที่สนใจจะเข้าไปทำธุรกิจในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านของไทย และส่งเสริมโอกาสการขยายตัวทางการค้า การลงทุนและโลจิสติกส์ของไทย ในกลุ่มประเทศดังกล่าว

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook