เริ่มแล้วงานแสดงสินค้าส่งเสริมการค้าชายแดนฯ

เริ่มแล้วงานแสดงสินค้าส่งเสริมการค้าชายแดนฯ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

เริ่มแล้ว 'งานแสดงสินค้าส่งเสริมการค้าชายแดนและข้ามแดนไทย-เมียนมาร์' ระหว่างวันที่ 15-19 ต.ค. นี้ ณ ศูนย์ OTOP อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน “แสดงสินค้าส่งเสริมการค้าชายแดนและข้ามแดนไทย-เมียนมาร์” ซึ่งทางสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เเละหอการค้าเมียวดี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-19 ต.ค. นี้ ณ ศูนย์กลางแสดงสินค้าและศูนย์ประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (ศูนย์ OTOP) อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

เพื่อเป็นเวทีให้ผู้ประกอบการไทยและเมียนมาร์ ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีทางการค้า เปิดโอกาสให้ประชาชนทั้งสองประเทศที่อยู่ตามแนวชายแดนได้เลือกซื้อสินค้าและบริการ และเป็นเวทีสร้างความเข้าใจ ขจัดอุปสรรคและเสริมสร้างโอกาสทางการค้าระหว่างกัน

นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมการค้าตามนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษบนพื้นที่การจัดงานกว่า 1,500 ตารางเมตร คาดว่าจะมีผู้เข้าชมงานทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านกว่า 20,000 คน สำหรับสินค้าไทยที่มาร่วมแสดงประกอบด้วย สินค้าอุตสาหกรรมอาหาร การเกษตร การบริการ ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ธุรกิจประกันภัย สถาบันการเงิน ธุรกิจโลจิสติกส์ และธุรกิจค้าปลีก

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!