เอกชนไทย-เมียนมาร์ร่วมทำแผนแม่บทผลักดันเขตศก.พิเศษ

เอกชนไทย-เมียนมาร์ร่วมทำแผนแม่บทผลักดันเขตศก.พิเศษ

เอกชนไทย-เมียนมาร์ร่วมทำแผนแม่บทผลักดันเขตศก.พิเศษ
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

เอกชนไทย-เมียนมาร์ ร่วมมือใกล้ชิดผลักดันเขตเศรษฐกิจพิเศษ ทำแผนแม่บทร่วม คาดเสร็จ 6-9 ด. เพื่อประโยชน์ร่วมกัน

นายสมเกียรติ อนุราช รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยผลการประชุมร่วมกับหอการค้าและอุตสาหกรรมสหภาพเมียนมาร์ ถึงความร่วมมือในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ระหว่างไทย-เมียนมาร์ ว่า ทั้ง 2 ฝ่ายเห็นชอบที่จะให้มีการทำงานที่ใกล้ชิดมากขึ้นเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด เชื่อมโยงกับหอการค้าเมียวดีด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการทวิภาคีไทย-เมียนมาร์ เพื่อการพัฒนาความร่วมมือเขตเศรษฐกิจพิเศษจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาของทั้ง 2 ประเทศ

ในส่วนของภาคเอกชน ทำให้เกิดเขตเศรษฐกิจพิเศษอย่างเป็นรูปธรรมและนำเสนอต่อรัฐบาลของทั้ง 2 ประเทศเห็นชอบ คาดว่าจะใช้เวลาในการจัดทำ 6-9 เดือน จึงจะแล้วเสร็จ

อย่างไรก็ตาม พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดจะรวม 3 อำเภอของจังหวัดตาก ประกอบด้วย อำเภอแม่สอด อําเภอแม่ระมาด และอำเภอพบพระ เพื่อเชื่อมโยงไปยังเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดีของเมียนมาร์

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook