ตากเดินหน้าขุดเจาะอุโมงค์ ลุยเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ตากเดินหน้าขุดเจาะอุโมงค์ ลุยเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ตากเดินหน้าขุดเจาะอุโมงค์ ลุยเขตเศรษฐกิจพิเศษ
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

ผู้ว่าราชการตาก เดินหน้าดันเมกะโปรเจ็กต์ ขุดเจาะอุโมงค์ เส้นทางตาก-นครแม่สอด ขณะที่รัฐบาลตั้งคณะทำงาน 3 ชุด ลุยเขตเศรษฐพิเศษ

นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก กล่าวว่า ในวันนี้ได้เรียกประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) รูปแบบพิเศษนครแม่สอด ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด่านศุลกากรและการพัฒนาเส้นทางคมนาคม รวมทั้งระบบโลจิสติกส์ โดยมีการประชุมที่ห้องประชุมตากสินมหาราช ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตาก เพื่อหารือในแนวทางการก่อสร้างขุดเจาะอุโมงค์ เส้นทางสายตาก-แม่สอด ตามนโยบาย พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ได้มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมเร่งรัดดำเนินการและให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตากและคณะทำงานพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด และ อปท.รูปแบบพิเศษ “นครแม่สอด” ได้ประชุมเพื่อสำรวจรวบรวมข้อมูลด้านต่าง ๆ เพื่อเร่งเสนอให้กระทรวงคมนาคม นำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติงบประมาณในการดำเนินโครงการ

ทั้งนี้ รัฐบาลได้ตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจและเมืองพิเศษนครแม่สอดไว้ 3 คณะ คือ 1. คณะทำงานด้านสิทธิประโยชน์ ขอบเขตพื้นที่และศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ One Stop Service ด้านการลงทุน 2. คณะทำงานด้านการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว-สาธารณสุข-ความมั่นคง 3. คณะทำงานด้านโครงสร้างพื้นที่ฐานและด่านศุลกากร

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook