BOIเผยยอดลงทุนก.ย.สูงสุดแตะ1.76แสนล.

BOIเผยยอดลงทุนก.ย.สูงสุดแตะ1.76แสนล.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)เผย ยอดขอรับส่งเสริมลงทุน ก.ย. ฟื้นตัวสูงสุดรอบปีแตะ 1.76 แสนล้านบาท มั่นใจทิศทางลงทุนดีขึ้น เชื่อ ยอดรวมทะลุเป้า 7 แสนล้านบาท

นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยยอดขอรับส่งเสริมการลงทุนเดือนกันยายน 2557 พบว่า นักลงทุนสนใจยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนสูงถึง 158 โครงการ เงินลงทุนรวม 176,300 ล้านบาท นับว่าเป็นเดือนที่มีจำนวนโครงการและมูลค่าเงินลงทุนสูงที่สุดตั้งแต่ต้นปี 2557 ที่ผ่านมา

โดยเป็นผลจากการลงทุนของกลุ่มกิจการลงทุนผลิตไฟฟ้าจากก๊าชธรรมชาติ ที่มีการยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนเข้ามาจำนวนถึง 5 โครงการ เงินลงทุนรวม 135,000 ล้านบาท สะท้อนถึงนักลงทุนให้ความสนใจกับการลงทุนในอุตสาหกรรมพลังงาน และสะท้อนถึงทิศทางการลงทุนในประเทศมีสัญญาณที่ดีและฟื้นตัวมาตั้งแต่ในช่วงเดือนพฤษภาคม ซึ่งหลังจากนี้ไปจนถึงสิ้นปี มั่นใจว่าทิศทางการลงทุนจะยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีความเป็นไปได้ที่จะทำให้ภาพรวมการลงทุนของไทยปีนี้อาจสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ระดับ 700,000 ล้านบาท

ขณะที่ภาพรวมการยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนในช่วง 9 เดือน (มกราคม-กันยายน 2557) พบว่า มีจำนวนทั้งสิ้น 1,040 โครงการ เงินลงทุนรวม 592,000 ล้านบาท โครงการปรับลดลง ร้อยละ 23 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีจำนวน 1,351 โครงการ ขณะที่เงินลงทุนปรับลดลง ร้อยละ 17.4 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีมูลค่า 716,800 ล้านบาท เนื่องจากในช่วงเดียวกันของปีก่อน มีการลงทุนของโครงการขนาดใหญ่จำนวนมาก