สคร. ยันเร่งผลักดัน พ.ร.บ.ร่วมทุนปี 2556

สคร. ยันเร่งผลักดัน พ.ร.บ.ร่วมทุนปี 2556
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สคร. ยันเร่งผลักดันกฎหมาย พ.ร.บ.ร่วมทุนปี 2556 ให้มีผลบังคับใช้โดยเร็ว หวังตอบสนองให้เอกชน มีส่วนร่วมมากขึ้นในโครงการขนาดใหญ่

นายกุลิศ สมบัติศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กล่าวว่า ภาครัฐยังเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้าร่วมลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาล โดยทาง สคร. อยู่ระหว่างการเร่งรัดให้การบังคับใช้กฎหมายร่วมลงทุนภาครัฐและเอกชน พ.ศ. 2556 มีผลบังคับใช้โดยเร็ว ซึ่งขณะนี้ สคร. อยู่ระหว่างการพิจารณากฎหมายลูกจำนวน 8 ฉบับ ที่จะออกมารองรับ

ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายสมหมาย ภาษี ได้มอบหมายให้ตั้งคณะทำงาน เพื่อทำหน้าที่เปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเกี่ยวกับกฎหมายดังกล่าว โดยในเดือนหน้า สคร. จะเปิดให้ 3 ภาคส่วนเข้าแสดงความเห็นคือ กลุ่มรัฐวิสาหกิจ กลุ่มนักวิชาการ และกลุ่มผู้รับสัมปทาน