คค.จัดWorkshopแนวทางแก้ไขขนส่งทางน้ำ

คค.จัดWorkshopแนวทางแก้ไขขนส่งทางน้ำ

คค.จัดWorkshopแนวทางแก้ไขขนส่งทางน้ำ
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

กระทรวงคมนาคม จัด Workshop แนวทางแก้ไขปัญหาด้านการขนส่งทางน้ำแบบบูรณาการ รองรับ AEC

บรรยากาศการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เรื่อง แนวทางแก้ไขปัญหาด้านการขนส่งทางน้ำ โดย พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดการประชุม ล่าสุด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และ นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม ผู้บริหารระดับสูงและหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม อยู่ระหว่างการประชุมหารือร่วมกันถึงแนวทาง และผลักดันการแก้ไขปัญหาการดำเนินงานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย แบบบูรณาการ เพื่อให้เชื่อมโยงกันได้ทุกระบบ พร้อมทั้งสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558

อย่างไรก็ตาม สำหรับผลที่ได้รับจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้ จะทำให้หน่วยงานในสังกัดด้านการขนส่งทางน้ำ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้เป็นแนวทางและผลักดันการแก้ไขปัญหา ด้านการขนส่งทางน้ำให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน และนำไปประกอบการพิจารณาจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ.2558 - 2565 เพื่อให้การคมนาคมขนส่งของไทย ได้รับการพัฒนาและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook