ส่อง 10 อันดับเศรษฐีใน สนช. เงินท่วม รวยที่ดิน นอนคฤหาสน์ ก่อนโหวต กม. ลดช่องเหลื่อมล้ำ

ส่อง 10 อันดับเศรษฐีใน สนช. เงินท่วม รวยที่ดิน นอนคฤหาสน์ ก่อนโหวต กม. ลดช่องเหลื่อมล้ำ
ประชาชาติธุรกิจ

สนับสนุนเนื้อหา

1 ในนโยบาย "ขจัดความเหลื่อมล้ำ-ลดช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวย" ของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ถูกบรรจุไว้ในข้อ 6.10 เรื่องการขยายฐานการจัดเก็บภาษีประเภทใหม่ ซึ่งจะเก็บจากทรัพย์สินประเภทภาษีมรดก-ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ขณะนี้ร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)ภาษีการรับมรดกและภาษีการรับให้ พ.ศ. ...กระทรวงการคลังจะนำเข้าคณะรัฐมนตรีราวเดือนตุลาคมนี้ ส่วนร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียดของกระทรวงการคลังเช่นกัน สุดท้ายแล้วต้องเสนอออกเป็นกฎหมายบังคับใช้ โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณาเป็นด่านสุดท้ายหลายรัฐบาลที่ผ่านมา ทั้ง "รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง"-"รัฐบาลที่มาจากการรัฐประหาร" ไม่ได้มีการผลักดันอย่างจริงจัง เนื่องจากคน (รวย) ที่เสียประโยชน์ ส่วนใหญ่ก็คือ คนที่เข้ามานั่งกุมอำนาจรัฐไว้ในมือขณะนั้นแทบทั้งสิ้น ดังนั้นมาถึง "รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์" จึงนับว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายรัฐบาลเป็นอย่างมาก เพราะเมื่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีทรัพย์สิน-หนี้สินสมาชิก สนช. ลอตแรกจำนวน 195 คน หลังเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 8 สิงหาคมที่ผ่านมา ปรากฏว่าผู้ที่ "กุมชะตากรรม" ร่างภาษีทั้ง 2 ฉบับดังกล่าวไว้ ล้วนมีทรัพย์สินในระดับที่เรียกว่า "มหาเศรษฐี" ได้เลยทีเดียว

เพราะเมื่อจัดอันดับ "เศรษฐี 10 อันดับแรก" ในสภาท็อปบูต ปรากฏว่าอันดับ 1 ตกเป็นของ "นายอิสระ ว่องกุศลกิจ" ประธานกรรมการ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ซึ่งมีทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น 5,239,690,335 บาท โดยเป็นทรัพย์สินของนายอิสระ 5,033,236,910 บาท แบ่งเป็นทรัพย์สินประเภทที่ดิน 104,090,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 170,322,009 บาท สำหรับคู่สมรสมีทรัพย์สิน 173,353,424 บาท แบ่งเป็นที่ดิน 18,534,400 บาท และโรงเรือน 30,681,700 บาท นอกเหนือจากนั้นเป็นทรัพย์สินประเภทเงินสด เงินฝาก และเงินลงทุน เป็นต้น

อันดับที่สอง "นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ" ประธานกรรมการ บริษัท โรงแรมปาร์คนายเลิศ จำกัด มีทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น 1,316,543,685 บาท โดยมีทรัพย์สินส่วนมากเป็นที่ดิน มูลค่าถึง 1,197,900,920 บาท

อันดับสาม พล.ต.ท.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มี 968,370,064 บาท เป็นของ พล.ต.ท.จักรทิพย์ 97,467,441 บาท ที่ดิน 14,000,000 บาท คู่สมรสมี 870,902,622 บาท ที่ดิน 365,218,805 บาท โรงเรือน 197,984,257 บาท

อันดับสี่ "นายชัชวาล อภิบาลศรี" มี 951,463,795 บาท เป็นของนายชัชวาล 739,569,585 บาท ที่ดิน 297,042,975 บาท โรงเรือน 6,500,000 บาท คู่สมรสมี 211,894,210 บาท ที่ดิน 160,858,660 บาท โรงเรือน 15,236,240 บาท

อันดับห้าเป็นอดีตผู้บัญชาการทหารเรือ "พล.ร.อ.กำธร พุ่มหิรัญ" มี 801,788,369 บาท โดยเป็นของ พล.ร.อ.กำธร 81,490,286 บาท ที่ดิน 65,060,000 บาท โรงเรือน 4,000,000 บาท คู่สมรสมี 720,298,083 บาท ที่ดิน 601,077,494 บาท โรงเรือน 97,000,000 บาท

อันดับหก "นายวิทวัส บุญญสถิตย์" ประธานกรรมการเอกชนหลายบริษัท มี 734,098,873 บาท ที่ดิน 348,129,765 บาท โรงเรือน 18,058,535 บาท และอันดับเจ็ด นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ กรรมการบริหาร บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด มี 687,943,105 บาท เป็นของนางสุวรรณี 93,120,027 บาท ที่ดิน 22,523,750 บาท โรงเรือน 1,250,000 บาท คู่สมรสมี 594,841,078 บาท ที่ดิน 590,466,508 บาท โรงเรือน 3,000,000 บาท

ตามมาติด ๆ ในอันดับแปด "เจ้าสัวใหญ่" แห่งสินค้าอุปโภคบริโภค "นายบุญชัย โชควัฒนา" ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บมจ.สหพัฒนพิบูล มี 677,546,122 บาท เป็นของนายบุญชัย 527,683,030 บาท ที่ดิน 57,512,983 บาท โรงเรือน 13,111,613 บาท คู่สมรส 149,863,091 บาท ที่ดิน 3,959,107 บาท

อันดับรองสุดท้าย "นายสุธรรม พันธุ์ศักดิ"์ ประธานกรรมการบริหาร บจก.ทิฟฟานี่ พัทยา มี 637,997,836 บาท เป็นของนายสุธรรม 554,030,915 บาท ที่ดิน 43,104,504 บาท โรงเรือน 18,194,000 บาท คู่สมรส 83,966,921 บาท ที่ดิน 23,987,004 บาท โรงเรือน 4,500,000 บาท

และอันดับสุดท้ายเป็นของ "นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล" กรรมการผู้จัดการ ซี เอส ปัตตานี อดีต ส.ว.ปัตตานี มี 557,349,376 บาท ที่ดิน 133,504,560 บาท โรงเรือน 79,002,313 บาท

สำหรับสมาชิก สนช.ที่ "ร่ำรวยที่ดิน" ติด "อันดับท็อปเทน" ได้แก่ อันดับ 1 คือ "เศรษฐินี" อันดับ 2 แห่งสภานิติบัญญัติฯ-นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ ซึ่งทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นที่ดิน มูลค่า 1,197 ล้านบาท โดยที่ดินส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ "ใจกลางเมืองหลวง"-เขตปทุมวัน จำนวนถึง 13 แปลง

อันดับ 2 พล.ร.อ.กำธรและคู่สมรส รวมกันมูลค่ากว่า 666 ล้านบาทเศษ ซึ่งที่ดินส่วนใหญ่อยู่ฝั่งธนฯ-จังหวัดปริมณฑล สุพรรณบุรี นครปฐม และนครราชสีมา เช่น แขวงบางนางนอง เขตบางขุนเทียน กทม. เนื้อที่ 7 ไร่ 2 งาน 67 ตารางวา (ตร.ว.) มูลค่า 54 ล้านบาท แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กทม. เนื้อที่ 16 ไร่ 2 งาน 31 ตร.ว. มูลค่า 172 ล้านบาท

อันดับ 3 นางสุวรรณี กรรมการบริหาร บริษัทคอลเกตฯ และคู่สมรส มี 612 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นที่ดินใน อ.ธัญบุรี อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี และ อ.เมือง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี เช่น อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เนื้อที่ 100 ไร่ มูลค่า 200 ล้านบาท

และอันดับ 4 พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มีที่ดิน 8,720,000 บาท ของคู่สมรส 405,935,000 บาท รวม 414 ล้านเศษ เช่น โฉนดเขตปทุมวัน กทม.เนื้อที่ 3 งาน 8 ตร.ว. มูลค่า 380 ล้านบาท อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เนื้อที่ 3 งาน 77 ตร.ว. มูลค่า 22,620,000 บาท และ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ จำนวน 3 แปลง เนื้อที่ประมาณ 5 ไร่ มูลค่า 5 ล้านบาทเศษ

อันดับ 5 พล.ต.ท.จักรทิพย์ ชัยจินดาและคู่สมรส มีมูลค่ารวม 379 ล้านเศษ ซึ่งที่ดินส่วนใหญ่อยู่บริเวณภาคตะวันออก เช่น ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และที่ดินจากการได้รับมรดกบริเวณเขตหนองจอก กทม. เช่น ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง เนื้อที่ 14 ไร่ 2 งาน 9 ตร.ว. มูลค่า 10 ล้านบาท โฉนดแขวงออเงิน เขตบางเขน กทม. เนื้อที่ 2 ไร่ 2 งาน มูลค่า 13 ล้านบาทเศษ

และอันดับ 6 นายวิทวัส บุญญสถิตย์ มีที่ดิน 348,129,765 บาท เช่น ที่เขตบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม. เนื้อที่ 2 ไร่ 1 งาน 47.6 ตร.ว. มูลค่า 132,664,000 บาท ต.ท่าจีน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร เนื้อที่ 9 ไร่ 2 งาน 10 ตร.ว. มูลค่า 76 ล้านบาท

อันดับ 7 พล.อ.ชยุติ สุวรรณมาศ ที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไทย มีที่ดิน 239,443,792 บาท คู่สมรส 40,000,000 บาท รวม 279 ล้านเศษ ส่วนใหญ่เป็นที่ดินในภาคอีสาน เช่น ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี เนื้อที่ 49 ไร่ 2 งาน 69 ตร.ว. มูลค่า 23 ล้านบาทเศษ

และอันดับ 8 นายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ มีที่ดิน 215,279,250 บาท คู่สมรส 11,117,000 บาท รวม 226 ล้านบาทเศษ อาทิ เขตดุสิต กรุงเทพฯ ประมาณ 3 ไร่ มูลค่า 172 กว่าล้านบาท ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เนื้อที่ 1 ไร่ 20 ล้านบาท

อันดับ 9 นายกรรณภว์ ธนภรรคภวิน ที่ปรึกษาผู้ตรวจการแผ่นดิน (นายประวิช รัตนเพียร) มีที่ดิน 78,896,500 บาท คู่สมรสมีที่ดิน 128,220,000 บาท รวม 207 ล้านบาทเศษ ส่วนใหญ่เป็นที่ดินในจังหวัดกรุงเทพฯ-ปริมณฑลและต่างจังหวัด เช่น เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 1 ไร่ 3 งาน 54 ตารางวา มูลค่า 7,600,000 บาท อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 2 ไร่ 46 ตร.ว. มูลค่า 6,800,000 บาท

ขณะที่ พล.ร.อ.พลวัฒน์ สิโรดม รองปลัดกระทรวงกลาโหม แม้จะติด "อันดับรั้งท้าย" แต่ก็มีที่ดิน 10,125,000 บาท บวกกับคู่สมรส 193,136,250 บาท รวมแล้วกว่า 203 ล้านบาทเศษ ซึ่งที่ดินส่วนใหญ่อยู่จังหวัดสมุทรปราการและชลบุรี อาทิ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 1 ไร่ 5 ตร.ว. มูลค่า 10,125,000 บาท

"ทำเลทอง" ก็ต้องคู่กับ "คฤหาสน์" งามระยับ

โดย พล.ต.ท.จักรทิพย์ ไม่พลาดที่จะติดอันดับต้น ๆ เพราะมีบ้านพักในเขตสายไหม กทม.มูลค่าถึง 150 ล้านบาท สำหรับอันดับ 2 ไล่หลังมาห่าง ๆ-พล.ร.อ.กำธร เมื่อมีที่พักกาย-พักใจในหมู่บ้านระดับ 5 ดาว-กรีนวัลเล่ ถนนบางนา-ตราด อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ มูลค่า 90 ล้านบาท

อันดับ 3- "เศรษฐีอันดับ 1" นายอิสระ ว่องกุศลกิจ อดีตรองประธานกรรมการหอการค้าไทย หลับนอนในบ้านพักซอยสุขุมวิท 1 กรุงเทพฯ มูลค่า 59 ล้านกว่าบาท และยังมีบ้านพักในเขตพระโขนง กรุงเทพฯ 20 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีบ้านพักตากอากาศที่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา มูลค่า 25 ล้านบาทเศษ

อันดับ 4 นายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ บ้านพักถนนราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ มูลค่า 50 ล้านบาท และบ้านพักที่ ต.ไทรม้า อ.เมือง จ.นนทบุรี มูลค่า 20 ล้านบาท อันดับสุดท้าย พล.ต.อ.วัชรพล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มีบ้านพักมูลค่า 25 ล้านบาท ที่ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เอาไว้หลบโจรผู้ร้ายหลังจากนี้น่าติดตามว่า "บิ๊กข้าราชการ-พ่อค้า-เจ้าสัว" ที่ต้องมาสวมบท สนช.ที่ทำหน้าที่ทั้ง ส.ส.-ส.ว.ใน "สภาผู้แทน (ของ) ราษฎร" จะยอมกลืนเลือด-เฉือนเนื้อตัวเองหรือไม่ ต้องจับตาอย่ากะพริบ