อุตเตรียมประสานหน่วยเคลียร์ปัญหารับลงทุนเอกชน

อุตเตรียมประสานหน่วยเคลียร์ปัญหารับลงทุนเอกชน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รมว.อุตสาหกรรม เตรียมประสานหน่วยงานต่ออายุสัมปทานเหมืองแร่หินอุตสาหกรรม - ความชัดเจนพื้นที่สัมปทาน รับลงทุนเอกชน

นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยหลังการเข้าพบของผู้บริหารบริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน) ว่า ทางบริษัทฯ ได้หารือภาพรวมของการพัฒนาอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ซึ่งรวมถึงแนวทางการต่ออายุสัมปทานเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนที่นำมาผลิตปูนซีเมนต์ในพื้นที่ จ.สระบุรี โดยส่วนกระทรวงอุตสาหกรรมไม่ติดปัญหาอะไร แต่การต่ออายุต้องผ่านความเห็นชอบจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเรื่องดังกล่าวจะดำเนินการประสานงานให้

นอกจากนี้ กรณีพื้นที่สัมปทานเหมืองที่กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมทรัพยากรธรณี ได้ทำสัญญาไว้กับปูนเอเชียตั้งแต่ปี 2540 ในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งทางบริษัทฯ ได้วางเงินมัดจำจำนวน 300 ล้านบาทไว้ แต่ปรากฏว่าระยะต่อมาทางด้านกรมอุทยานแห่งชาติ ได้ประกาศเป็นพื้นที่เขตอุทยานฯ แต่ปัญหาเมื่อทำสัญญาไปแล้วยังไม่ได้ชัดเจนถึงเรื่องเงินดังกล่าวว่าจะมีการคืนหรือไม่อย่างไร ซึ่งเรื่องนี้จะได้ประสานไปยังกรมอุทยานฯ เพื่อที่จะให้ความชัดเจนในเรื่องดังกล่าว ซึ่งหากจำเป็นต้องคืนเงิน ก็จะต้องดำเนินการ