ทช. เร่งโครงการสำคัญชูสะพานนนทบุรี 1

ทช. เร่งโครงการสำคัญชูสะพานนนทบุรี 1
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กรมทางหลวงชนบท เร่งโครงการสำคัญในงบประมาณปี 58 เร่งพัฒนาโครงการสะพานนนทบุรี 1 คาด พร้อมเปิดทดลองใช้ปลายปี 57

นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี อธิบดีกรมทางหลวงชนบท รักษาการรองปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า โครงการสำคัญที่กรมทางหลวงชนบท จะดำเนินการในงบประมาณปี 2558 ได้แก่ ถนนสาย จ ผังเมืองรวมเมืองชุมพร จ.ชุมพร โครงการขยายถนนราชพฤกษ์ ระยะที่ 2 ถนนสนับสนุนพื้นที่โครงการหลวงสายแยกทางหลวงหมายเลข 118 - ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำขุ่นตอนที่ 3 ที่ ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เป็นต้น

และที่สำคัญ กรมทางหลวงชนบท จะเปิดใช้สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณถนนนนทบุรี 1 ซึ่งเป็นหนึ่งในการพัฒนาโครงข่ายเชื่อมโยงพื้นที่สองฝั่งน้ำเป็นเส้นทางการเดินทางที่จะอำนวยความสะดวกต่อประชาชนในจังหวัดนนทบุรีได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยปัจจุบัน โครงการดังกล่าวได้ดำเนินไปแล้วกว่า ร้อยละ 90 ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการประชาชนได้ทดลองใช้ประมาณปลายปี 2557 นี้

อย่างไรก็ตาม สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณถนนนนทบุรี 1 นั้น เป็นผลงานการยกระดับงานวิศวกรรมของไทยขึ้นมาอีกขั้นโดยออกแบบและก่อสร้างเป็น Extradosed Bridge แห่งแรกในประเทศไทย ซึ่งมีลักษณะโครงสร้างสะพานเป็นรูปแบบผสมผสานระหว่างสะพานเคเบิลขึงและสะพานคอนกรีตอัดแรง โดยสะพานดังกล่าวนั้นจะช่วยแบ่งเบาการจราจรบนสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเดิมโดยเฉพาะสะพานพระราม 5