ครบรอบ12ปีกรมทางหลวงชนบทชูผลงานยกระดับสากล

ครบรอบ12ปีกรมทางหลวงชนบทชูผลงานยกระดับสากล
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กรมทางหลวงชนบท ครบรอบ 12 ปี ชูผลงานด้านการทางยกระดับมาตรฐานสากลให้ขนส่งสินค้าการเกษตรสู่ตลาด

บรรยากาศงานวันคล้ายวันก่อตั้งกรมทางหลวงชนบท ครบรอบ 12 ปี ล่าสุด ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างกรมทางหลวงชนบท ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในงานวันคล้ายวันก่อตั้งครบรอบ 12 ปี กรมทางหลวงชนบท

โดยมี พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ทั้งนี้ นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี อธิบดีกรมทางหลวงชนบท รักษาการรองปลัดกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ชาวทางหลวงชนบท ได้ตั้งใจทุ่มเทสร้างสรรค์ผลงานจนเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน ทั้งการก่อสร้างทางหลวงชนบทและก่อสร้างสะพาน รวมถึงการบำรุงรักษาทางและสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

ซึ่งการดำเนินงานของกรมทางหลวงชนบทตลอดระยะเวลา 12 ปีที่ผ่านมา ได้ยกระดับมาตรฐานงานทางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น ตลอดจนทำให้การขนส่งสินค้าด้านการเกษตรสู่ตลาดให้สัญจรได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยมากที่สุด