ภาคีเครือข่ายสวนยางเตรียมถกสมาชิกวีคหน้า

ภาคีเครือข่ายสวนยางเตรียมถกสมาชิกวีคหน้า
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ประธานภาคีเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยาง เตรียมประชุมสมาชิกสัปดาห์หน้า หารือมติแนวร่วมกู้ชีพชาวสวนยาง เสนอมาตรการแก้ปัญหาราคา 5 ข้อ

นายทศพล ขวัญรอด ประธานภาคีเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางและสวนปาล์ม 16 จังหวัดภาคใต้ เปิดเผยกับ สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.ว่า สัปดาห์หน้าทางภาคีเครือข่ายจะมีการหารือกัน ถึงมติจากการประชุมสัมมนา “กู้ชีพชาวสวนยางพารา” มีเสนอ 5 มาตรการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ กำหนดระยะเวลาให้รัฐบาลดำเนินการภายใน 45 วัน ว่า สมาชิกมีความคิดเห็นอย่างไร ทั้งนี้ ทางภาคยังขอยืนยันจุดยืนเดิมที่ต้องการให้มาตรการแก้ไขปัญหาราคายางพารา จะต้องให้เกษตรกรสามารถยืนได้ด้วยตัวเอง ซึ่งมาตรการ หรือนโยบายต่าง ๆ จะต้องไม่เหมือนโครงการรับจำนำข้าว ที่ก่อให้เกิดปัญหาสั่งสม รวมทั้ง เงินช่วยเหลือจากรัฐบาล เกษตรกรต้องเป็นผู้ได้รับโดยตรง หรือผ่านทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ 

อย่างไรก็ตาม เมื่อครบระยะเวลา 45 วันแล้ว แนวร่วมกู้ชีพชาวสวนยาง จะมีการหารือกันอีกครั้ง ถึงแนวทางในการเคลื่อนไหว หรือข้อเสนอจากทางภาครัฐบาล เพื่อกำหนดท่าทีต่อไป