เกริกไกรชี้จ่ายเงินชาวนาควรเป็นมาตรการระยะสั้น

เกริกไกรชี้จ่ายเงินชาวนาควรเป็นมาตรการระยะสั้น
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

อดีต รมว.พาณิชย์ 'เกริกไกร' แนะ ใช้วิทยาศาสตร์กู้ชีพสินค้าเกษตร ชี้ การจ่ายเงินชดเชยชาวนา ไร่ละ 1,000 บาท ควรเป็นเพียงมาตรการระยะสั้น

นายเกริกไกร จีระแพทย์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า การจ่ายเงินชดเชยให้ชาวนา 1,000 บาทต่อไร่นั้น ควรเป็นเพียงมาตรการระยะสั้น เพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์ราคาข้าวตกต่ำ และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ

แต่ในภาพรวมการจัดการด้านเกษตรกรรมนั้น นโยบายกำกับดูแลสินค้าเกษตรควรจะมีมาตรการดูแล 2 แนวทาง ได้แก่ การใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และในขณะเดียวกันก็จะต้องดูแลระดับรายได้ของเกษตรกรเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ซึ่งการดูแลรายรับของเกษตรกรก็ต้องไม่บิดเบือนมากเกินไป และต้องเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตควบคู่ไปด้วย เพราะการมุ่งแต่จะเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตเพียงด้านเดียว ก็จะไม่เป็นธรรมต่อเกษตรกร ซึ่งในกรณีของยางพาราน่าจะจัดการง่ายกว่าข้าว เพราะสามารถปลูกได้ในหลายพื้นที่และนำไปแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มได้ง่ายกว่าข้าว เพียงแต่ต้องใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาช่วย