สุรินทร์อัดนโยบายประชานิยมทำลายภาคเกษตร

สุรินทร์อัดนโยบายประชานิยมทำลายภาคเกษตร

สุรินทร์อัดนโยบายประชานิยมทำลายภาคเกษตร
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

อดีตเลขาธิการอาเซียน อัดนโยบายประชานิยมทำลายภาคเกษตร ห่วงไทยเตรียมคนไม่พร้อม ทำให้ไม่ได้ประโยชน์จากอาเซียนเท่าที่ควร

นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน กล่าวบรรยาพิเศษในหัวข้อบริบทเศรษฐกิจไทยในอาเซียน ที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ว่า ประเทศไทยในขณะนี้ควรเร่งเพิ่มประสิทธิภาพในภาพเกษตรกรรม เพราะที่ผ่านมานโยบายประชานิยมทำให้ภาคเกษตรกรรมอ่อนแอลง เกษตรกรไม่ได้ผลิตสินค้าคุณภาพ ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาด จึงจำเป็นต้องมีระบบการดูแลสินค้าการเกษตรหลัก การเก็บเกี่ยว การจัดการแรงงานภาคเกษตรที่ดีกว่าปัจจุบัน เพื่อให้ประเทศไทยได้รับประโยชน์ จากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะเข้าในปี 2558 อย่างเต็มที่ในฐานะที่ประเทศไทยมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 2 ของอาเซียน เป็นรองแค่อินโดนีเซีย และประเทศไทยยังมีหลากหลายทางเศรษฐกิจสูงที่สุดในอาเซียน ซึ่งการค้าขายกับอาเซียนจะช่วยลดผลกระทบจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกได้คุณรุ่งโรจน์ ใจอ่อนน้อม รายงาน

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook