ความต้องการใช้พลังงานทั่วโลกโต30%

ความต้องการใช้พลังงานทั่วโลกโต30%
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

เอสโซ่ เผย ความต้องการใช้พลังงานทั่วโลกเพิ่มขึ้น 30% โดยเฉพาะก๊าซธรรมชาติ ในปี 2583

นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล กรรมการและผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท แอกซอนส์โมบิล หรือ เอสโซ่ กล่าวในงานสัมมนา "เข้าใจ เข้าถึง ก๊าซธรรมชาติ" หรือ Energy Forum ครั้งที่ 1 ว่า ในปี 2583 ความต้องการใช้พลังงานทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นถึง ร้อยละ 30 โดยเฉพาะสัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติ จะมีความต้องการใช้สูงสุด เนื่องจากมีราคาต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับพลังงานที่มีราคาใกล้เคียงกัน

โดยก๊าซธรรมชาติจะมีความต้องการใช้ในภาคการผลิตไฟฟ้า รองลงมาเป็นภาคอุตสาหกรรมและภาคที่อยู่อาศัย โดยภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีแนวโน้มนำเข้าก๊าซธรรมชาติมากที่สุด ตามการเติบโตของเศรษฐกิจที่จะเป็นศูนย์กลางของโลก โดยเฉพาะประเทศจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ 

ขณะเดียวกัน คาดว่า ในอนาคตจากการสำรวจปริมาณก๊าซธรรมชาติจากทั่วโลก จะมีปริมาณก๊าซธรรมชาติสำรองใช้ได้ถึง 200 ปี โดยที่ต้นทุนการผลิตเพื่อจัดหาก๊าซจะเพิ่มขึ้นตามที่ 22 ตุลาคมนี้ จะมีการประชุมคณะกรรมการพลังงานแห่งชาติ หรือ กพช. โดยหารือถึงการปรับราคาพลังงานทุกประเภท ให้มีความเหมาะสม ให้มีความชัดเจนมากขึ้น และจะมีการนำเรื่องการเปิดสัมปทานรอบที่ 21 เข้าหารือด้วย