พลังงานเร่งพิจารณาสำรวจเปิดสัมปทานรอบที่21

พลังงานเร่งพิจารณาสำรวจเปิดสัมปทานรอบที่21
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีฯ พลังงาน เร่งพิจารณาสำรวจเปิดสัมปทาน รอบที่ 21 ควบคู่ปรับโครงสร้างพลังงานให้สะท้อนต้นทุน

นายณรงค์ชัย อัครเศรณี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวในงานสัมมนา "เข้าใจ เข้าถึง ก๊าซธรรมชาติ" หรือ Energy Forum ครั้งที่ 1 ว่า กระทรวงพลังงานจะเร่งพิจารณาการเปิดสัมปทานรอบที่ 21 และต่ออายุสัมปทานผู้รับรายเก่าให้ทันภายในปีนี้ โดยในเดือนนี้จะเปิดให้เอกชนที่สนใจยื่นเอกสารขอสำรวจแหล่งที่มีความเป็นไปได้ในการพบปิโตรเลียม ก่อนที่จะมีการออกสัมปทานสำรวจต่อไป รวมถึงเร่งเจรจาหาแหล่งปิโตรเลียมจากประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มเติม ควบคู่กับการปรับโครงสร้างพลังงานให้สะท้อนต้นทุน โดยเฉพาะเอ็นจีวีและแอลพีจีเพื่อจูงใจให้เกิดการลงทุนผลิตปิโตรเลียม สำหรับการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า หากไม่สามารถเปิดสัมปทานรอบใหม่ได้ทัน มองว่า ประเทศไทยควรมีคลังเก็บแอลเอ็นจีเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 5-6 แห่ง เพื่อช่วยสร้างความมั่นคงพลังงานประเทศ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างคลังรองรับแอลเอ็นจีแห่งที่ 2 ที่จังหวัดระยอง คาดว่าเมื่อแล้วเสร็จจะทำให้ไทยมีคลังเก็บแอลเอ็นจีสำรองในประเทศได้ 10 ล้านตัน

ทั้งนี้ นายณรงค์ชัย กล่าวว่า  ในวันที่ 22 ตุลาคมนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ หรือ กพช. โดยหารือถึงการปรับราคาพลังงานทุกประเภท ให้มีความเหมาะสม ให้มีความชัดเจนมากขึ้น และจะมีการนำเรื่องการเปิดสัมปทานรอบที่ 21 เข้าหารือด้วย