พณ.แคนาดาเผยคู่ค้าชอบสินค้าธรรมชาติไทย

พณ.แคนาดาเผยคู่ค้าชอบสินค้าธรรมชาติไทย
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ทูตพาณิชย์แคนาดา เผย คู่ค้าชอบสินค้าธรรมชาติไทย แนะผู้ประกอบการต้องปรับตัวดึงตลาด ดีต่อส่งออกภาพรวม

นางนิศาบุษป์ วีรบุตร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา กล่าวว่า จากผลการวิจัยออนไลน์พบว่า พฤติกรรมผู้บริโภคของกลุ่มผู้บริโภคชาวแคนาดา มีความใส่ใจสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก โดยยินดีที่จะจ่ายเงินมากกว่า หากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดทั้งกระบวนการผลิต ฉะนั้น ผู้ประกอบการไทย จะต้องปรับปรุงการผลิตสินค้าให้ตรงตามความต้องการมากขึ้น เพื่อส่งผลดีต่อการส่งออกในภาพรวม

และสำหรับการส่งออกสินค้าไทยไปแคนาดาในช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้ ลดลง ร้อยละ 5.3 คิดเป็นมูลค่ากว่า 690 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยสินค้าส่งออกสำคัญของไทย ได้แก่ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป ข้าว ผลไม้กระป๋องและแปรรูป รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง อัญมณีและเครื่องประดับ และ ยางพารา