ประจินประชุมแก้ไขปัญหาการขนส่งทางอากาศ

ประจินประชุมแก้ไขปัญหาการขนส่งทางอากาศ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีฯ คมนาคม ประชุมเชิงปฏิบัติ แก้ไขปัญหาด้านการขนส่งทางอากาศ ขณะหน่วยงานร่วมถกคับคั่ง

บรรยากาศการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการขนส่งทางอากาศ ที่กระทรวงคมนาคม โดยมี พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในการประชุม พร้อม นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และ นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม ผู้บริหารระดับสูงและหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม เข้าร่วมประชุม ซึ่งล่าสุด กรมการขนส่งทางบก กรมการบินพลเรือน กรมทางหลวง สถาบันการบินพลเรือน และ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้เดินทางมาร่วมประชุมแล้วตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจด้านการขนส่งทางอากาศ ก็จะนำเสนอปัญหา และแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อาทิ แผนแม่บทด้านการขนส่งทางอากาศของประเทศไทย แผนงาน/โครงการลงทุนขนาดใหญ่ และระบบโครงข่ายการคมนาคม ที่ยังไม่สามารถให้บริการเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างเมืองกับทางอากาศยานได้ รวมถึงระบบบริการขนส่งสาธารณะอื่น ๆ ได้อย่างครบวงจร