บอร์ดบีโอไออนุมัติ18โครงการ80,000 ลบ.

บอร์ดบีโอไออนุมัติ18โครงการ80,000 ลบ.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

'ม.ร.ว.ปรีดิยาธร' เผย บอร์ดบีโอไอ อนุมัติโครงการ 18 โครงการ 80,000 ล้านบาท มั่นใจนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเหมือนเดิม

หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ กล่าวถึงผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI ว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติโครงการ 18 โครงการ จำนวน 80,000 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นโครงการ Eco car ซึ่งเชื่อมั่นว่าประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางในการผลิต

นอกจากนี้ ยังมีแนวคิดส่งเสริมการลงทุนแบบเจาะตามโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้อุตสาหกรรมทั่วไปในประเทศลดลง โดยจะใช้เวลา 3 สัปดาห์ ในการรวบรวมข้อมูลก่อนเสนอให้นายกรัฐมนตรี รวมถึงส่งเสริมการลงทุนไปยังต่างประเทศ เนื่องจากไทยเตรียมขยายฐานการผลิตในต่างประเทศ เพื่อให้แข่งขันกับตลาดโลก ส่วนในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะยางพารา นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้สั่งการให้ดำเนินการเปิดนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ เพื่อผลิตยางพาราใช้ภายในประเทศ พร้อมดึงนักลงทุนต่างชาติเข้าร่วมลงทุน

ทั้งนี้ หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร ยังกล่าวถึงภาพรวมการท่องเที่ยวในประเทศไทย จากเดิมมีนักท่องเที่ยวเฉลี่ยเดือนละ 2.3 ล้านคน และลดลงเรื่อย ๆ จากผลกระทบทางการเมือง จนกระทั่งเดือนกรกฎาคมมีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นและเชื่อว่าสิ้นปีนี้ จำนวนนักท่องเที่ยวจะกลับมาเฉลี่ยที่ 2.3 ล้านคนเช่นเดิม