กรมพัฒนาธุรกิจการค้าคว้า2รางวัลด้านบริการ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าคว้า2รางวัลด้านบริการ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าคว้า2รางวัลด้านบริการ
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า คว้า 2 รางวัลด้านการบริการที่เป็นเลิศ ประจำปี 2557

นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ในวันนี้ ทางกรมฯ ได้รับ 2 รางวัล บริการดีเด่น ประจำปี 2557 จาก สำนักงาน ก.พ.ร. ประกอบด้วย รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประเภทการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ โดยผลงานที่ได้รับรางวัล คือ การพัฒนาระบบคลังข้อมูลธุรกิจ เพื่อให้บริการออนไลน์ข้อมูลธุรกิจผ่านเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (www.dbd.go.th) ผู้รับบริการสามารถสืบค้นข้อมูลทางทะเบียนนิติบุคคล ข้อมูลงบการเงินและอัตราส่วนทางการเงิน ข้อมูลการลงทุนของคนต่างชาติ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในการตัดสินใจประกอบธุรกิจ

และรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ในหมวด 3 ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งมีความโดดเด่นในการให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น และความต้องการที่หลากหลาย

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook