BOIจัดทำหลักเกณฑ์เร่งหามาตรการช่วยSME

BOIจัดทำหลักเกณฑ์เร่งหามาตรการช่วยSME
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน มีมติอนุมัติ 18 โครงการใหญ่เงินลงทุนรวม 8.97 หมื่นล. ไฟเขียวอีโคคาร์ 2 อีก 5 ราย ขณะ นายกฯ สั่ง BOI จัดทำหลักเกณฑ์ส่งเสริมลงทุน Digital Economy เร่งหามาตรการช่วย SME เพิ่ม

นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บอร์ดบีโอไอ) ครั้งที่ 4 ที่มี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานว่า ที่ประชุมได้อนุมัติส่งเสริมการลงทุน 18 โครงการ และแก้ไขอีก 2 โครงการ รวมเงินลงทุน 89,713.4 ล้านบาท แบ่งเป็นการอนุมัติส่งเสริมโครงการผลิตอีโคคาร์ เฟส 2 รวม 5 ราย อาทิ บริษัท ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี ประเทศไทย จำกัด, บริษัท นิสสัน มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด, บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เป็นต้น เป็นโครงการผลิตไฟฟ้ารวม 9 โครงการ ทั้งโรงไฟฟ้าจากพลังงานลม โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล โรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะ และโรงไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ 

ทั้งนี้ นายอุดม กล่าวว่า การอนุมัติส่งเสริมการลงทุนในครั้งนี้ ทำให้ยอดรวมของการอนุมัติตั้งแต่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ได้จัดตั้งบอร์ดบีโอไอ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายนที่ผ่านมา (2557) ได้มีการอนุมัติส่งเสริมการลงทุนไปแล้วรวม 603 โครงการ เงินลงทุนรวมประมาณ 458,595 ล้านบาท เกินครึ่งหนึ่งของมูลค่าที่รออนุมัติที่ประมาณ 7 แสนล้านบาท

นายอุดม ยังเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้จัดทำหลักเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุนด้าน Digital Economy รวมทั้งให้วางแผนส่งเสริมการลงทุนเจาะลึกในแต่ละภาคอุตสาหกรรม เน้นการใช้ทรัพยากรในประเทศให้เกิดประโยชน์มากที่สุด เช่น อุตสาหกรรมยางพารา เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ยางมากขึ้น รวมทั้งเห็นชอบยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุนใหม่ อาทิ มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ เอสเอ็มอีเพิ่มเติม

จากเดิมที่ให้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีแล้ว อาจจะพิจารณาสิทธิด้านอื่นที่ไม่ใช่ภาษี อาทิ การเข้าถึงสินเชื่อมากขึ้น การพัฒนาฝีมือแรงงาน การจัดหาแรงงาน การลดอัตราดอกเบี้ย การอำนวยความสะดวกต่าง ๆ และเรื่องการผ่อนผันใช้แรงงานต่างด้าวที่จะสิ้นสุดภายในสิ้นปีนี้

โดยขณะนี้ บอร์ดบีโอไอได้อนุมัติเห็นชอบในหลักการณ์แล้ว ซึ่งจากนี้ บีโอไอ จะกลับไปจัดทำรายละเอียดเพิ่มเติม ก่อนนำมาเสนอที่ประชุมบอร์ดบีโอไอในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน