3องค์กรผลักดัน "กฎหมายทำงานที่บ้าน" ชี้ผลดีอื้อ

3องค์กรผลักดัน "กฎหมายทำงานที่บ้าน" ชี้ผลดีอื้อ
Matichon

สนับสนุนเนื้อหา

มูลนิธิสถาบันวิทยาศาสตร์เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน, สภาองค์กรนายจ้างแห่งประเทศไทย และสมาคมอุตสาหกรรมป้องกันภัยพิบัติ ยื่นจดหมายเปิดผนึกนำร่องกฎหมาย "ทำงานที่บ้าน" โดยเมื่อวันที่ 16 กันยายน ตัวแทนจากทั้ง 3 องค์กร ได้แก่ ศ.ดร.นิลวรรณ เพชระบูรณิน ประธานมูลนิธิสถาบันวิทยาศาสตร์เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน นายเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล รองประธานสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย และนายปรานต์ สยามวาลา นายกสมาคมอุตสาหกรรมเพื่อป้องกันภัยพิบัติ ได้ยื่นจดหมายเปิดผนึกต่อ พล.อ.อ.ธเรศ ปุณศรี ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และ พ.อ.ดร.เศรษฐพงษ์ มะลิสุวรรณ ประธานกิจการโทรคมนาคม เพื่อหารือเสนอให้มีการผลักดันกฎหมายทำงานที่บ้านให้เป็นรูปธรรม

สืบเนื่องจากทั้ง 3 องค์กรได้ตระหนักถึงพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในปี พ.ศ.2538 ต่อการแก้ปัญหาจราจรติดขัดที่ต้นทาง ที่ว่า "ทำอย่างไรที่จะไม่ให้ประชาชนต้องเดินทางไปทำงาน" จึงได้รวมตัวกันผลักดันกฎหมายทำงานที่บ้านให้เป็นรูปธรรม ซึ่งจะเกิดประโยชน์กว้างขวาง อาทิ ลดปัญหาการจราจรที่คับคั่ง อุบัติเหตุทางจราจร และปัญหามลพิษต่างๆ ลดค่าใช้จ่ายและเวลาในการเดินทาง ช่วยให้คุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้น และยังอาจช่วยลดปัญหาด้านบุคลากรขององค์กรจากการขาดงานและการลาออก มีโอกาสเข้าถึงพนักงานที่มีความสามารถมากขึ้น และเตรียมความพร้อมเพื่อการดำเนินงานต่อเนื่องแม้เกิดภัยพิบัติ

ตัวแทนจากทั้ง 3 องค์กรได้หารือกับ พล.อ.อ.ธเรศ และ พ.อ.ดร. เศรษฐพงษ์ ในเรื่องการทำให้ไทยมีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเทียบเท่าเกาหลีใต้ ครอบคลุมทุกภาคในราคาไม่แพง เพื่อจูงใจให้เกิดการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยผลักดันให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จ และได้เสนอแนวทางผลักดันกฎหมายทำงานที่บ้าน โดย 1.จัดทำผลการศึกษาความเป็นไปได้ ความคุ้มค่าของข้อปฏิบัติ ทั้งข้อมูลที่เกิดขึ้นจากสภาพภูมิศาสตร์ของไทยและผลการศึกษาวิจัยของต่างประเทศ เพื่อนำเสนอร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2.ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงประโยชน์ของโครงการ และ 3.ติดตามผลลัพธ์ทั้งด้านสังคม นายจ้าง และลูกจ้างต่อไป

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!