ณรงค์ชัยมอบนโยบายเดินหน้าปรับNGV-LPG

ณรงค์ชัยมอบนโยบายเดินหน้าปรับNGV-LPG
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รมว.พลังงาน มอบนโยบายกระทรวงพลังงาน เดินหน้าปรับราคา NGV-LPG พร้อมเร่งหาสัมปทานโตรเลียม แจงสร้างโครงไฟฟ้าถ่านหิน

นายณรงค์ชัย อัครเศรณี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวมอบนโยบายทิศทางการดำเนินงานของกระทรวงพลังงาน เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงพลังงาน ครบรอบ 12 ปี ว่า แผนงานเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 2558 ประกอบด้วย 3 เรื่องหลัก คือ การปรับราคาก๊าซแอลพีจีและเอ็นจีวี ให้สะท้อนกลไกตลาด โดยเฉพาะ ราคาแอลพีจีภาคขนส่ง ที่ยังถูกกว่าภาคครัวเรือนถึง 63 สตางค์ต่อกิโลกรัม และราคาน้ำมันดีเซล ที่ยังคงถูกกว่าน้ำมันเบนซิน จากการงดเว้นจัดเก็บภาษีสรรพสามิตมาเป็นเวลานาน โดยการปรับราคาจะต้องดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อให้ผู้ใช้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด โดยจะช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการปรับโครงสร้างราคาพลังงาน ด้วยการจัดเก็บภาษีเชื้อเพลิงประเภทต่างๆ อย่างเหมาะสม จะส่งผลให้ราคาน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์มีแนวโน้มลดลง

นอกจากนี้ จะสร้างความมั่นคงทางพลังงาน ด้วยการเร่งสำรวจแหล่งก๊าซธรรมชาติ ทั้งภายในประเทศ และประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงการเปิดสัมปทานปิโตรเลียมรอบใหม่ พร้อมเร่งสร้างความเข้าใจแก่ภาคประชาชนรวมถึงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน เนื่องจากเป็นเชื้อเพลิงที่มีราคาถูกรองลงมาจากก๊าซธรรมชาติ เหมาะแก่การใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าภายหลังจากที่ก๊าซธรรมชาติในประเทศจะหมด