รมว.พณ.หารือเอกชนขอความร่วมมือรักษาระดับราคาสินค้า

รมว.พณ.หารือเอกชนขอความร่วมมือรักษาระดับราคาสินค้า
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พล.อ.ฉัตรชัย หารือภาคเอกชนรายใหญ่ ขอความร่วมมือรักษาระดับราคาสินค้าลดผลกระทบประชาชน

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวภายหลังการหารือร่วมกับผู้ประกอบการภาคเอกชนรายใหญ่ 4 ราย ได้แก่ บริษัท กลุ่มเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด, บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน), บริษัท กลุ่มเครือสหพัฒน์ จำกัด, บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด ว่า ได้มีการชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์การกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ทั้งระยะสั้น 3 เดือน และระยะยาว 1 ปี เพื่อวางรากฐานให้กับประเทศ พร้อมทั้งขอความร่วมมือภาคเอกชนในการรักษาระดับราคาสินค้าให้เหมาะสม ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชน ในขณะที่เรื่องราคาสินค้าเกษตร ได้แจงว่า กระทรวงพาณิชย์ได้วางนโยบายระยะยาวโดยเน้นคุณภาพของสินค้ามากกว่าการมุ่งเน้นปริมาณ เพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

โดยภาคเอกชน ระบุว่า เห็นด้วยกับนโยบายของรัฐบาล และพร้อมให้การสนับสนุน โดยเฉพาะการดูแลสินค้าเกษตรที่มองว่ารัฐบาลดำเนินการมาถูกทาง และไม่ควรเข้าไปแทรกแซงราคาจนทำให้กลไกตลาดบิดเบือน