รมว.คลังคาดภาษีมรดกมีผลใช้ต้นปี58

รมว.คลังคาดภาษีมรดกมีผลใช้ต้นปี58
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง คาดภาษีมรดกมีผลใช้ต้นปี 58 จัดเก็บ 50 ล้านบาท ในอัตราร้อยละ 10 ขึ้นไป

นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า คณะกรรมการกฤษฎีกาเตรียมส่งร่างพระราชบัญญัติภาษีมรดกให้กระทรวงการคลังพิจารณาประมาณกลางเดือนตุลาคมนี้ ก่อนมีการเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบภายในปลายเดือนตุลาคม หรืออย่างช้าต้นเดือนพฤศจิกายน โดยคาดว่ากฎหมายดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ในต้นปี 2558 โดยจะจัดเก็บในอัตราร้อยละ 10 สำหรับกองมรดกที่มีมูลค่ากว่า 50 ล้านบาท ขึ้นไป