ธ.ก.ส.มีมาตรการช่วยชาวนาอีก3โครงการ

ธ.ก.ส.มีมาตรการช่วยชาวนาอีก3โครงการ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้จัดการ ธ.ก.ส. เผย มีมาตรการช่วยชาวนา ปีผลิต 57/58 อีก 3 โครงการ คือ ลดดอกเบี้ย พยุงราคา และปล่อยสินเชื่อ

นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส กล่าวว่า ธ.ก.ส. มีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2557/2558 อีก 3 โครงการ ผ่าน ธ.ก.ส. คือ โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อการผลิตลง ร้อยละ 3 รายละไม่เกิน 5 หมื่นบาท ระยะเวลา 6 เดือน วงเงินชดเชยดอกเบี้ย 2,292 ล้านบาท โดยรัฐบาลเป็นผู้จ่ายชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่ ธ.ก.ส. คาดว่าจะมีผู้ได้รับประโยชน์ 3,570,000 ราย

โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี เพื่อช่วยในช่วงที่มีผลผลิตออกมาและราคาต่ำ โดยสามารถนำข้าวเปลือกมากู้กับ ธ.ก.ส. ได้ในอัตรา ร้อยละ 80 ของราคาตลาด ไม่เกิน 3 แสนบาทต่อราย โดยไม่เสียดอกเบี้ย และมีกำหนดคืนภายใน 4 เดือนนับจากวันที่กู้ โดยจะเริ่มตั้งแต่ 1 พฤศจิกายนนี้ ไปจนถึง 30 กันยายน 2558 ซึ่งคาดว่าจะช่วยพยุงราคาข้าวให้อยู่ในระดับตันละ 8,500-9,000 บาทและโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร เพื่อแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต โดยการรวบรวมข้าวเปลือกเพื่อการจำหน่ายและการแปรรูป รวมเป็นวงเงิน 2 หมื่นล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ธ.ก.ส. ได้เริ่มปล่อยสินเชื่อเข้าสู่ระบบตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายแล้วตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมา เพื่อขับเคลื่อนโครงการให้เดินหน้าต่อ