ซูเปอร์บอร์ดสั่งธปท.สอบการใช้เงินสถาบันการเงินรัฐ

ซูเปอร์บอร์ดสั่งธปท.สอบการใช้เงินสถาบันการเงินรัฐ

ซูเปอร์บอร์ดสั่งธปท.สอบการใช้เงินสถาบันการเงินรัฐ
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

ซูเปอร์บอร์ด สั่ง ธปท. ตรวจสอบการใช้เงินกับสถาบันการเงินของรัฐ พร้อมนำสัญญาคุณธรรมมาใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง

นายกุลิศ สมบัติศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ (คนร.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมเห็นชอบให้ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงานกำกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ โดยให้ครอบคลุมการออกเกณฑ์กำกับดูแล ตรวจสอบความเหมาะสมในการใช้เงิน พร้อมให้ติดตามตรวจสอบ และสั่งการแก้ปัญหากรณีที่สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐดำเนินการไม่เหมาะสม ส่วนการกำกับด้านนโยบายการใช้จ่ายเงิน และการตรวจสอบผู้ถือหุ้น ยังคงเป็นหน้าที่ของกระทรวงการคลังในการตรวจสอบ

ขณะที่ความโปร่งใสในการก่อสร้าง การจัดซื้อจัดจ้าง และการร่วมลงทุนของรัฐวิสาหกิจ โดยจะนำระบบตรวจสอบความโปร่งใสในการก่อสร้างที่มีมาตรฐานสากล (ระบบ CoST) มาปรับใช้กับโครงการต่างๆ ของรัฐวิสาหกิจ โดยจะนำร่องใช้กับโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 นอกจากนี้ ได้เห็นชอบนำสัญญาคุณธรรมมาใช้ในโครงการนำร่องสำหรับการก่อสร้าง จัดซื้อจัดจ้าง เบื้องต้น กำหนดให้โครงการจัดซื้อรถประจำทางใช้ก๊าซธรรมชาติ (NGV) ของโครงการขนส่งมวลชนกรุงเทพ และโครงการจัดหาผู้เดินรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเป็นโครงการนำร่อง

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook